Контакти

Адреса редакції газети «Гомiн»:
3300, місто Тирасполь, вулиця Манойлова, 28.


Головний редактор газети «Гомiн»
Любов Борисівна Фетíсова
 0 (533) 91156


Кореспонденти газети «Гомiн»
0 (533) 74732


Коректори газети «Гомiн»
0 (533) 89756


E-mail: gomin130@mail.ru