У Придністров’ї запроваджено особливий протипожежний режим

Рішення позачергового засідання Державної комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки від 20 липня 2022 року

  1. Запровадити з 00 годин 00 хвилин 21 липня 2022 року на всій території Придністровської Молдавської Республіки особливий протипожежний режим.
  2. З метою запобігання можливим пожежам, створення умов для успішного їх гасіння та мінімізації збитків, підвищення рівня пожежної безпеки в Придністровській Молдавській Республіці забезпечити виконання додаткових вимог пожежної безпеки, а саме:

2.1. Державній службі екологічного контролю та охорони навколишнього середовища Придністровської Молдавської Республіки:

2.1.1. забезпечити виконання комплексу заходів щодо моніторингу пожежної обстановки на землях лісового фонду;

2.1.2. забезпечити первинне гасіння природних пожеж на землях лісового фонду, а також готовність сил і засобів пожежогасіння за призначенням;

2.1.3. організувати роботу щодо підтримки в належному стані протипожежної інфраструктури на землях лісового фонду: мінералізованих смуг, протипожежних розривів, місць для забору води з природних та штучних водойм, підтримання в належному стані доріг протипожежного призначення;

2.1.4. на період запровадження особливого протипожежного режиму встановити обмеження перебування громадян у лісах та в’їзду до них транспортних засобів, а також проведення в лісах певних видів робіт з метою забезпечення пожежної безпеки;

2.1.5. забезпечити наявність у суб’єктах лісового фонду планів взаємодії з органами місцевого державного управління (міст, районів) Придністровської Молдавської Республіки, територіальними органами внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки та іншими сторонами, що взаємодіють.

2.1.6. здійснювати проведення профілактичних заходів щодо попередження лісових та ландшафтних (природних) пожеж.

2.2. Міністерству сільського господарства та природних ресурсів Придністровської Молдавської Республіки:

2.2.1. активізувати роз’яснювальну роботу серед установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців агропромислового комплексу щодо недопущення спалювання стерні та іншої сухої рослинності;

2.2.2. провести серед установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців агропромислового комплексу роботу щодо створення добровільних пожежних дружин, організації чергування сільськогосподарської техніки, пристосованої для створення мінералізованих смуг;

2.3. Міністерству сільського господарства та природних ресурсів Придністровської Молдавської Республіки спільно з Державною службою екологічного контролю та охорони навколишнього середовища Придністровської Молдавської Республіки:

2.3.1. організувати виконання установами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, селянськими (фермерськими) господарствами, індивідуальними підприємцями агропромислового комплексу очищення від сухої трав’янистої рослинності, пожнивних залишків, хмизів, порубкових залишків, сміття та інших смуг, шириною не менше 10 метрів від лісу або відділення лісу протипожежною мінералізованою смугою шириною не менше 0,5 метра або іншим протипожежним бар’єром.

2.4. Міністерству цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Придністровської Молдавської Республіки:

2.4.1. забезпечити в період підвищеної готовності та особливого протипожежного режиму розміщення рішення Комісії щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки «Про встановлення на території Придністровської Молдавської Республіки особливого протипожежного режиму», у засобах масової інформації з метою інформування населення;

2.4.2. організувати інформування населення про заборону виходу груп відпочивальників до лісових масивів на період дії особливого протипожежного режиму;

2.4.3. на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» та у соціальних мережах розмістити наочний агітаційний матеріал із питань дотримання заходів пожежної безпеки та необхідних дій щодо виявлення пожежі.

2.5. Міністерству економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки:

2.5.1. забезпечити готовність до роботи та можливості забору води з джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, встановлених на магістральних водопровідних мережах;

2.5.2. забезпечити готовність техніки для підвезення води для забезпечення безперебійного гасіння пожеж.

2.6. Органам місцевого державного управління (міст, районів) Придністровської Молдавської Республіки:

2.6.1. організувати залучення населення для профілактики та локалізації пожеж поза межами населених пунктів;

2.6.2. забезпечити наявність інформаційних знаків, готовність зовнішніх джерел пожежогасіння та під’їзних шляхів до них;

2.6.3. організувати проведення додаткових протипожежних заходів, що перешкоджають розповсюдженню лісових пожеж та інших ландшафтних (природних) пожеж, а також інших пожеж поза межами населених пунктів на території населених пунктів, землях садівництва або городництва, на територіях організацій відпочинку дітей та їх оздоровлення, у межах смуг відведення автомобільних доріг та залізничних колій, земель сільськогосподарського призначення, у тому числі шляхом збільшення протипожежних розривів, проведення очищення територій від сухої трав’янистої рослинності, пожнивних залишків, хмизу, порубочних залишків, сміття та інших горючих матеріалів, створення протипожежних мінералізованих смуг;

2.6.4. організувати проведення поливу полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ горючого сміття;

2.6.5. організувати створення запасів пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи техніки під час ліквідації пожеж, що виникають;

2.6.6. організувати підготовку водовозної та землерийної техніки для її можливого використання;

2.6.7. організувати інформування населення, у тому числі в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» про дотримання заходів пожежної безпеки в умовах особливого протипожежного режиму;

2.6.8. організувати роботу міських (районних) комісій із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки та (або) міжвідомчих комісій із запобігання та виявлення фактів спалювання сухої рослинності з залученням співробітників ДУзНС МВС ПМР. Вжити заходів щодо припинення порушень вимог пожежної безпеки;

2.6.9. організувати проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання вимог пожежної безпеки та порядку дії у разі виникнення пожежі на територіях населених пунктів, садівницьких та городницьких товариств;

2.6.10. організувати проведення нарад з головами садівницьких та городницьких товариств щодо виконання заходів пожежної безпеки та організації добровільних пожежних дружин у складі членів зазначених товариств;

2.6.11. організувати роботу з очищення від сухої трав’янистої рослинності, хмизу, сміття та інших горючих матеріалів, безгоспних та тривалий час неексплуатованих присадибних земельних ділянок на територіях садівницьких та городницьких товариств;

2.6.12. забезпечити утримання у справному стані природних та штучних водних джерел та під’їзних шляхів для безперешкодного забору води пожежними автомобілями.

2.7. Міністерству оборони Придністровської Молдавської Республіки, державній адміністрації міст Тирасполя та Дністровська, Федерації профспілок Придністров’я:

2.7.1. організувати оповіщення керівників об’єктів відпочинку та оздоровлення дітей про пожежу, евакуацію до безпечних місць при загрозі поширення пожежі на об’єкти відпочинку та оздоровлення дітей, із призначенням відповідальних посадових осіб за проведення цих заходів;

2.7.2. провести додаткові інструктажі та заняття щодо заходів пожежної безпеки з персоналом дитячих таборів, а також із дітьми;

2.7.3. забезпечити виконання комплексу протипожежних заходів на підвідомчих об’єктах, які розташовані або безпосередньо прилягають до лісового фонду та лісосмуг.

2.8. Керівникам організацій міст і районів республіки, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності:

2.8.1. провести позапланові протипожежні інструктажі та додаткові практичні заняття для працівників із відпрацювання дій у разі виникнення пожеж та евакуації з будівель (споруд);

2.8.2. привести у справний стан джерела протипожежного водопостачання та первинні засоби пожежогасіння;

2.8.3. підготувати для можливого використання у гасінні пожеж наявну водовозну та землерийну техніку;

2.8.4. вживати заходів щодо збирання сухої трави, іншого горючого сміття з територій, що прилягають до кордонів підприємств, організацій та установ;

2.8.5. здійснювати інші заходи, пов’язані з вирішенням питань сприяння пожежній охороні під час гасіння пожеж.

2.9. Населенню Придністровської Молдавської Республіки:

2.9.1. припинити розведення багать, спалювання сміття, сухої рослинності (у тому числі стерні, пожнивних та порубкових залишків, сухої трави, листя та очерету) на територіях садівницьких та городницьких товариств, на землях населених пунктів та прилеглих територіях, випалювання ділянок, що безпосередньо примикають до лісів, до земель сільськогосподарського призначення, до захисних та озеленювальних лісових насаджень;

2.9.2. у разі виявлення пожежі, негайно повідомити про неї пожежну охорону, до прибуття працівників пожежної охорони вживати наскільки можна заходів щодо гасіння пожеж;

2.9.3. проводити своєчасне прибирання сміття, сухої рослинності та покіс трави;

2.9.4. знищувати суху рослинність безвогневими способами (компостування, вивезення тощо);

2.9.5. вживати заходів щодо захисту сільськогосподарських угідь від заростання бур’янами та своєчасного проведення сінокосіння на сіножаті;

2.9.6. утилізувати суху рослинність із використанням технологій, що дозволяють уникнути випалювання і передбачають вторинне використання рослинних та післязбиральних залишків, у тому числі, за допомогою подрібнення та рівномірного розподілу сухої рослинності та пожнивних залишків на поверхні поля з внесенням азотних добрив та гуминових препаратів за допомогою ґрунтообробних знарядь;

2.9.7. забезпечити збиральні агрегати та автомобілі первинними засобами пожежогасіння (комбайни всіх типів та трактори – 2 вогнегасниками, 2 багнетами) і справними іскрогасниками, за винятком випадків застосування системи нейтралізації відпрацьованих газів;

2.9.8. забезпечити перед дозріванням колосових культур обкіс і оранку зернових полів смугою завширшки не менше 4 метрів у місцях їх прилягання до лісових масивів, до степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць;

2.9.9. виконувати розпорядження та інші законні вимоги уповноважених посадових осіб Головного управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки, посадових осіб державної адміністрації міста (району);

2.9.10. тимчасово припинити проведення пожежонебезпечних робіт.

2.10. Головному управлінню з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки:

2.10.1. організувати моніторинг виконання органами місцевого державного управління (міст, районів) Придністровської Молдавської Республіки законодавства при забезпеченні пожежної безпеки населених пунктів, готовності джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, сил та засобів оповіщення населення про надзвичайну ситуацію;

2.10.2. розглядати на планових та позачергових засіданнях Державної комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки питання організації виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки на території Придністровської Молдавської Республіки;

2.10.3. забезпечити контроль за виконанням органами місцевого державного управління (міст, районів) та виконавчими органами державної влади Придністровської Молдавської Республіки рішень Державної комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки, виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки населених пунктів, розташованих на обслуговуваних територіях;

2.10.4. забезпечити контроль за організацією роботи міських (районних) комісій із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки, участь представника територіального підрозділу Головного управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки у роботі комісії;

2.10.5. організувати проведення рейдових заходів спільно з Державною службою екологічного контролю та охорони навколишнього середовища Придністровської Молдавської Республіки щодо виявлення порушень вимог пожежної безпеки;

2.10.6 забезпечити контроль за виконанням протокольних рішень за пунктом № 2 першого позачергового засідання ДКНС та ОПЛ.

  1. Позачергові засідання ДКНС та ОПБ із питань виконання виконавчими органами державної влади ПМР, органами місцевого державного управління (міст, районів) ПМР вимог, запроваджених встановленим на території Придністровської Молдавської Республіки особливим протипожежним режимом, проводити щотижня по середах о 10:00 :

3.1. виконавчим органам державної влади ПМР та органам місцевого державного управління (міст, районів) ПМР щотижня по понеділках подавати звіти про виконання протокольних доручень ДКНС та ОПБ до ГУзНС МВС ПМР на паперовому та електронному носіях (upopmr@mail.ru);

3.2. ГУзНС МВС ПМР на підставі поданих виконавчими органами державної влади ПМР та органами місцевого державного управління (міст, районів) ПМР звітів про виконання протокольних доручень ДКНС та ОПБ готувати відповідні інформаційні довідки з поданням їх на засіданнях ДКНС та ОПБ