ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ПМР органам держвлади й управління

Щороку Вадим Красносельський виступає з традиційним Посланням Президента до органів державної влади. Мета – визначити першочергові завдання на поточний рік.
Аудиторія – керівники та представники міністерств, відомств, державних служб, засобів масової інформації.


ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ

Завдання в межах діяльності Уряду

● Забезпечити своєчасні виплати соціальних зобов’язань: пенсій, зарплат, допомог.
● Спільно з Верховною Радою опрацювати питання підвищення заробітної плати працівникам бюджетної галузі та пенсій.
● У співпраці зі СПАП виробити й запропонувати комплексні заходи підтримки підприємств, які постраждали від деструктивних заходів РМ.
● Спільно з Міністерством сільського господарства і природних ресурсів розробити та впровадити комплекс заходів з метою забезпечення сприятливих умов землекористування, залучати інвестиції в сільське господарство, створювати нові робочі місця, продовжити розвиток меліоративної системи, фермерського виробництва. Забезпечувати продовольчу безпеку республіки.
● Узагальнити інформацію про ділянки автомобільних доріг спільного користування, що перебувають у держвласності, вздовж яких відсутні або потребують реконструкції мережі вуличного освітлення, подати пропозиції щодо успішного завершення цих робіт.
● Спільно з Верховною Радою, всіма зацікавленими сторонами завершити проектування Бюджетного кодексу з перспективою запровадження його у правове поле з 1 січня 2025 року.
● Працювати над формуванням проекту Фонду капітальних вкладень на 2025 рік.

Завдання Міністерству економічного розвитку

● Продовжити реалізацію заходів держпідтримки економічних суб’єктів ПМР шляхом пільгового кредитування інвестиційних цілей.
● Спростити порядок подання заявок на участь у держзакупівлях для підвищення конкуренції під час проведення закупок та ефективності витрачання бюджетних коштів.
● Ввести в експлуатацію ДІС «Єдина інформаційна система охорони праці» та ДІС «Державне майно».

Завдання Міністерству фінансів

●Спільно з Верховною Радою забезпечити створення правової основи для впровадження механізму обліку всіх зобов’язань, ухвалених під час закупок державними (муніципальними) замовниками, зокрема й тих, що не потребують укладання контрактів.
● Опрацювати можливість запровадження механізму сплати податку на прибутки організацій єдиним платежем до бюджету (позабюджетний фонд).
● Надавати заходи державної підтримки в податковій галузі економічним агентам, які зазнають складнощів у здійсненні фінансово-економічної діяльності через несприятливі зовнішні чинники.
●  Організовувати на регулярній основі зустрічі з платниками податків.
●Продовжити здійснення контролю за дотриманням підприємцями законодавства про спеціальні податкові режими. У тісній взаємодії з іншими органами влади розробити комплекс заходів із популяризації одержання чеків під час здійснення покупок.

Завдання Мінсільгоспу

● Вжити заходів щодо збереження і збільшення обсягів виробництва плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції з метою забезпечення імпортозаміщення в межах реалізації держпрограми розвитку АПК на 2019 – 2026 роки.
● Забезпечити збільшення поливних площ сільськогосподарських угідь і земель до 40 тис. га.
●Розробити землевпорядну документацію з метою встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць ПМР та формування кадастрових справ об’єктів землеустрою.

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Завдання Міністерству з соціального захисту та праці

● Надавати держпідтримку молодим сім’ям у придбанні житла шляхом розширення категорій одержувачів держсубсидій.
● Вжити заходів, спрямованих на підвищення матеріального добробуту пенсіонерів (збільшення мінімального розміру пенсії за віком та мінімального розміру пенсії для обчислення надбавок і підвищення); забезпечити своєчасну виплату пенсій, допомог, компенсацій та інших виплат.
● Сприяти збереженню традиційних сімейних цінностей, зміцненню інституту шлюбу і сім’ї в межах реалізації Концепції державної сімейної політики ПМР на 2021 –2026 роки та заходів Року сімейних цінностей; створювати умови для ефективної соціалізації дітей-сиріт у закладах інтернатного типу.

Завдання Міністерству охорони здоров’я

● Розробити й упровадити механізм зміни організаційно-правової форми державних лікувально-профілактичних установ на прикладі ДУ «Республіканська клінічна лікарня».
● Упровадити програми диспансеризації населення ПМР; порядок надання паліативної медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
● Створити умови для реалізації заходів, спрямованих на примусове лікування хворих на туберкульоз.
● Упровадити інформаційну систему «Електронна охорона здоров’я Придністров’я» в стаціонарах державних лікувально-профілактичних установ.

Завдання Міністерству просвіти

● У системі дошкільної, загальної та спеціальної (корекційної) освіти забезпечити доступність якісної дошкільної та загальної освіти, незалежно від місця проживання дитини; формування цифрового освітнього середовища шляхом використання сучасних технологій («Електронний журнал», «Електронна школа Придністров’я»).
● У царині розвитку середньої професійної освіти продовжити реалізацію практико-орієнтованої (дуальної) системи навчання; удосконалення механізму розподілу та працевлаштування випускників організацій професійної освіти.
● Забезпечити реалізацію програм перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
● На ниві виховної роботи та молодіжної політики створити єдиний рух дітей та молоді; продовжити реалізацію заходів з патріотичного виховання (проекти «Видатні люди Придністров’я», «Діалог на рівних», військово-патріотична гра «Юний патріот Придністров’я»); розвиток добровольчої (волонтерської) діяльності.

Завдання ПДУ ім. Т. Г. Шевченка

● Реалізувати спільні освітні програми з низки напрямів підготовки з провідними вишами РФ.
● Створити умови для розвитку непрофесійного масового студентського спорту.
● Відкрити Археологічний центр з виставковим залом (музеєм) із відповідними фондами.

Завдання Держслужбі з культури та історичної спадщини

● Спільно з Придністровським державним інститутом мистецтв забезпечити розробку методичних посібників для фахівців галузі культури.
● Продовжити міжнародне позиціювання Придністров’я на ниві культури та мистецтва, зокрема в онлайн-форматі.
● Здійснити моніторинг стану музейних предметів і колекцій у музейних установах Придністров’я.
● Планомірно облаштовувати експозиційні зали Державного історико-краєзнавчого музею в Тирасполі.
● Забезпечити гастрольний виїзд державних творчих колективів у міста й райони республіки.

Завдання Держслужбі зі спорту

● Спільно з громадськими спортивними федераціями та асоціаціями реалізувати програму «Проект із сімейного спорту та здорового способу життя «Територія спорту».
● Разом із держадміністраціями міст і районів продовжити реалізацію проектів «ГТО», «Шкіряний м’яч», веслова регата «Сім’я Президента за здоровий спосіб життя», «Організація спільного сімейного дозвілля».

Завдання Держслужбі екологічного контролю та охорони навколишнього середовища

●  Організувати вивезення з ПМР токсичних речовин.
●Проводити систематичний контроль над дотриманням екологічного законодавства підприємствами, які здійснюють розробку кар’єрів.
● Контролювати виконання чинного законодавства щодо висадки двох дерев замість одного спиляного.

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Завдання, адресовані держадміністраціям міст і районів

● Розширити перелік місць проведення ярмарків вихідного дня з максимальним залученням виробників сільськогосподарської продукції з міст і районів Придністров’я.
● Здійснити реалізацію найбільш раціональної моделі утилізації та перероблення твердих побутових відходів (ТПВ).
● Вжити заходів щодо покращення туристичної інфраструктури.

Орієнтири діяльності Верховної Ради

● Спільно з Урядом на основі проведеного ним аналізу пілотного проекту, що реалізується, спрямованого на підвищення заробітної плати (грошового утримання, грошового забезпечення) працівників (співробітників) шляхом проведення реорганізаційних (організаційно-штатних) заходів, підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства про оплату праці за дотри-
мання рівності та ієрархічності посад органів державної влади й управління, з вибудовування єдиної системи оплати праці працівників бюджетної галузі та співвідношень посадових окладів, з дотриманням паритетності на державних посадах, як за горизонталлю, так і за вертикаллю.
● При цьому необхідно брати до уваги значущість виконуваних посадовими особами обов’язків, а також багатофункціональність та багатопрофільність державних органів.
● Спільно з МВС, МДБ, Мін’юстом, Слідчим комітетом, Прокуратурою та Верховним судом завершити роботу з розробки нового Кримінально-процесуального кодексу.
● Спільно з Урядом у процесі формування Республіканського бюджету на 2025 рік передбачити фінансування видатків, спрямованих на реалізацію заходів з ремонту та відновлення об’єктів державної меліоративної системи в обсягах, порівнянних або таких, що перевищують розміри сум коштів, які надходять від сплати цільового збору на підтримку меліоративного комплексу, з інших (додаткових) джерел фінансування бюджетних витрат.
● З огляду на державну, муніципальну, приватну та інші форми власності, що склалися в республіці, разом з Урядом провести роботу з нормативного регулювання порядку та правил обороту земельних угідь.


З основними положеннями Послання Глави держави ознайомив Віктор ЗАРЕЙЧУК.

Фото прес-служби Президента.