Про квоти для вступу у виші України

Кабінет Міністрів України 12 вересня 2018 року прийняв Постанову за № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», в якій йдеться про здобуття вищої освіти деякими категоріями іноземців та осіб без громадянства коштом державного бюджету України.

У Постанові, зокрема, зазначається: «Установити, що для здобуття вищої освіти щороку виділяється до 1 тисячі місць державного замовлення, в межах якого встановлюються квоти іноземцям та особам без громадянства, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також особам, яким надано статус закордонного українця».

Витрати, пов’язані з навчанням вищеназваних осіб, фінансуються у межах коштів загального фонду державного бюджету, які щороку передбачаються на підготовку кадрів. Особи, зараховані до вишів України для здобуття вищої освіти в межах установлених квот, забезпечуються стипендією в порядку та розмірі, встановлених для громадян України, місцем у гуртожитку з оплатою проживання в розмірі, встановленому для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства можуть також здобувати вищу освіту коштом фізичних чи юридичних осіб або за угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Найближчим часом Міністерством освіти та науки України за погодженням із Міністерством закордонних справ буде розроблено і затверджено порядок установлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, а також особами, яким надано статус закордонного українця.

Посольство України в Молдові направило до нашої редакції листа за підписом Посла Івана Гнатишина, в якому просить поширити цю інформацію серед представників української громади в Придністров’ї, а також роз’яснити, як можна отримати статус закордонного українця. З додатковою інформацією можна ознайомитися на веб-сайті Посольства України в Молдові за посиланням: https://moldova/mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad.

Примітка. Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Українське етнічне походження – це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

З більш детальною інформацією щодо процедури отримання статусу закордонного українця ми познайомимо вас у найближчих номерах нашої газети.

Олена   РАТУШНА.