Інформація про результати здійснення державного нагляду за станом умов та безпекою праці за I півріччя 2021 року

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР в I півріччі 2021 року провела 37 заходів з контролю (нагляду), в рамках яких здійснено державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (I півріччя 2020 року – 165, I півріччя 2019 року – 209).

У ході зазначених заходів було виявлено 16 порушень законодавства про охорону праці (I півріччя 2020 року – 83, I півріччя 2019 року – 116), для усунення яких роботодавцям видано 8 подань (I півріччя 2020-го – 56, I півріччя 2019-го – 51) та 5 приписів (I півріччя 2020 року – 5, I півріччя 2019 року – 5).

У звітному періоді складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення (I півріччя 2020 року – 2, I півріччя 2019 року – 6) за порушення законодавства про охорону праці за пунктом 2 статті 5.31 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду яких винесено постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 9 752 (дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят два) рублі ПМР.

Служба держнагляду взяла участь у восьми спеціальних розслідуваннях нещасних випадків (I півріччя 2020-го – 1, I півріччя 2019-го – 5), з них:

– у шести нещасних випадках зі смертельними наслідками, 4 з яких не беруться на облік як виробничі, оскільки сталися через погіршення стану здоров’я, та 2 поставлені на облік як виробничі;

– у двох нещасних випадках, які призвели чи могли призвести до тяжких наслідків.

Крім того, проведено 9 розслідувань нещасних випадків (I півріччя 2020 року – 2, I півріччя 2019 року – 4) за пунктом 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 20 грудня 2013 року № 310 «Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» (ЗАЗ 13-50) (далі – Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебувають питання державного контролю (нагляду) галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право провести розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від строків давності у випадках:

а) виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;

б) невизнання роботодавцем (уповноваженим ним представником) нещасного випадку на виробництві;

в) відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складанні відповідного акта;

г) надходження інформації про нещасний випадок, який призвів чи міг призвести до тяжких наслідків;

ґ) наявності розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасного випадку на виробництві;

д) незгоди потерпілого чи його довіреної особи з висновками комісії, що проводила розслідування.

У рамках взаємодії зі слідчими органами та закладами охорони здоров’я в I півріччі 2021 року виявлено 2 факти приховування нещасних випадків на виробництві. За цими фактами проведено розслідування нещасних випадків за підпунктом а) пункту 12 Положення про розслідування, за результатами яких стосовно до керівників за порушення вимог чинного законодавства про охорону праці застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

У рамках взаємодії з установами органів охорони здоров’я відпрацьовано інформацію щодо 93 випадків виробничого травматизму (I півріччя 2020 року – 98, I півріччя 2019 року – 173), при цьому поставлено на облік 35 нещасних випадків на виробництві (I півріччя 2020-го – 27, I півріччя 2019-го – 30), з них 2 зі смертельним результатом.

Аналіз виробничого травматизму за I півріччя 2021 року свідчить про зростання рівня нещасних випадків на виробництві у порівнянні з аналогічними періодами 2019 та 2020 рр.

Причинами нещасних випадків на виробництві за звітний період виявилися:

– незадовільна організація робіт;

– порушення трудової та виробничої дисципліни;

– незабезпечення засобами індивідуального захисту;

– недостатній контроль за забезпеченням безпечних умов роботи на об’єктах підвищеної небезпеки;

– недоліки в навчанні;

– допуск до роботи без проходження медичного огляду;

– людський фактор

Фото IA » Новости Приднестровья».