Зберегти навколишнє середовище – спільна справа

Щорічно Державна служба екологічного контролю та охорони навколишнього середовища ПМР проводить заходи, спрямовані на демеркуризацію (знешкодження) відпрацьованих ламп, які містять ртуть, у державних бюджетних організаціях республіки.


У 2021 році Державна служба коштом Республіканського екологічного фонду ПМР направила на знешкодження понад 6 тисяч відпрацьованих ламп, які містять ртуть.

За словами начальника відомства Ольги Стадниченко, кожна лампа містить 3–5 мг парів ртуті, яка належить до першого класу небезпечних хімічних речовин із гранично допустимою концентрацією (ГДК) в атмосферному повітрі житлових приміщень усього 0,0003 мг / м3.

«Ступінь шкідливого впливу таких відходів на навколишнє середовище оцінюється як досить високий, з незворотними порушеннями в екологічних системах. Найбільш небезпечною є ситуація, коли ртуть залишається непоміченою і потрапляє в організм шляхом вдихання парів. Особливу небезпеку становлять забруднені ртуттю компоненти навколишнього середовища (ґрунт, водні об’єкти), а також будови, які протягом десятків років можуть бути джерелом виділення парів ртуті. Тому дуже важливо правильно організувати збір, зберігання і своєчасну передачу на знешкодження ламп і приладів, які містять ртуть і вийшли з ладу», – розповіла фахівець.

З огляду на їхню небезпеку, категорично забороняються будь-які дії (кидати, ударяти, розбирати тощо), що можуть спричинити механічне руйнування ламп, а також викидання відпрацьованих і (або) бракованих ламп у контейнери з побутовими відходами.

Постановою Уряду від 27 серпня 2020 року № 299 затверджене «Положення про порядок поводження з лампами та термометрами, які містять ртуть, такими, що втратили споживчі властивості» (САЗ 20–35), згідно з яким встановлено єдиний порядок збору, накопичення, тимчасового зберігання та вивезення з подальшим знешкодженням ламп і термометрів, які містять ртуть і втратили споживчі властивості.

Відповідно до Державного класифікаційного каталогу відходів ПМР, затвердженого наказом Державної служби екологічного контролю та охорони навколишнього середовища від 14 лютого 2019 року № 14, відходи електричного обладнання, що містять ртуть (лампи ртутні, ртутно-кварцові, люмінесцентні, що втратили споживчі властивості) мають перший клас небезпеки й належать до надзвичайно небезпечних.

У Придністров’ї єдиним спеціалізованим підприємством зі знешкодження відпрацьованих ламп (люмінесцентних, енергозберігаючих), які містять ртуть, є ТОВ «Екостан» (ліцензія на діяльність щодо поводження з небезпечними відходами: серія та номер АЮ № 0023499), розташоване в м. Бендери, Сєверна промзона, на території ЗАТ «Бендерський завод теплоізоляційних матеріалів».

З метою забезпечення екологічного та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення необхідно не накопичувати відпрацьовані відходи, які містять ртуть, а здавати на знешкодження в спеціалізоване підприємство ТОВ «Екостан», а фізичним особам слід відносити відпрацьовані лампи в пункти збору за місцем проживання (ДЕУ, ЖЕК).

В усіх адміністративно-територіальних одиницях республіки, згідно з вимогами Державної екологічної служби, з 2015 року були створені пункти прийому і тимчасового зберігання відпрацьованих ламп, які містять ртуть. Повна інформація про такі пункти розміщена на офіційному сайті Державної служби екологічного контролю та охорони навколишнього середовища ПМР: gseco.gospmr.org.

Щоб уникнути негативного впливу відходів споживання на навколишнє середовище, а також з метою надання фінансової допомоги державним бюджетним організаціям у знешкодженні небезпечного виду відходів, таких як відпрацьовані енергозберігаючі лампи та інші прилади, що містять ртуть, передбачені відповідні статті витрат в екологічних фондах республіки: Республіканському екологічному фонді ПМР і територіальних цільових бюджетних екологічних фондах республіки.

Як зауважила Ольга Стадниченко, за порушення правил поводження з відпрацьованими лампами, які містять ртуть, споживачі несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства республіки. Відповідальність за недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог під час поводження з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами встановлена статтею 8.2. Кодексу ПМР про адміністративні правопорушення від 21 квітня 2014 року № 10-З-V в поточній редакції

Сергій ЛЕВЧЕНКО.

Фото з в iдкритих джерел.