Природа Придністров’я – в надійних руках

Республіканський науководослідний інститут екології та природних ресурсів відзначив чергову річницю. Співробітники установи регулярно досліджують навколишнє середовище Придністров’я, завдяки їм, вдалося підготувати друге видання Червоної Книги ПМР. Причетні наукові фахівці й до розробки пропозицій щодо розвитку туристичного потенціалу річки Дністер.

Республіканський науково-дослідний інститут екології та природних ресурсів був заснований 25 вересня 2000 року на базі Лісової дослідної станції, яка нині відзначає своє 76-річчя.

За останні шість років співробітники Інституту підготували низку наукових робіт, зокрема в галузі відновлення і створення різних типів рослинності, збереження біологічного різноманіття, відновлення головних порід наших лісів. Крім того, науковці установи брали безпосередню участь у розробці Державної програми з відновлення високостволих дібров на землях Держлісфонду ПМР на період 2021 – 2041 років. Що важливо, вони також підготували матеріали для другого видання Червоної Книги Придністров’я: склали додатковий список охоронюваних видів рослин, представили характеристики шести перспективних територій для включення в природно-заповідний фонд ПМР. За результатами науково-дослідних робіт зареєстровано три авторських свідоцтва, а наукові розробки застосовуються на практиці.

Співробітники установи роблять великий внесок у розвиток екологічної науки Придністров’я. Наприклад, вони досліджують гідрохімічний стан Дністра та його біологічних ресурсів, розробляють пропозиції щодо збереження та відновлення рибних запасів річки, раціонального використання кормової бази.

На сьогодні в РНДІ працюють 26 фахівців, половина з яких – науковці.

Основними напрямками діяльності Iнституту є чотири тематичні блоки, для роботи за якими сформовані науково-дослідні лабораторії: «Водних екосистем», «Екології ґрунтів», «Оцінки впливу на навколишнє середовище» і «Захисту та відновлення фітоценозів».

Своєю місією республіканська установа вважає забезпечення балансу економічно ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки суспільства. «РНДІ екології та природних ресурсів має стати в республіці головною організацією, яка займатиметься розв’язанням комплексних проблем взаємодії природи й суспільства в умовах зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище, дослідження якого будуть орієнтовані на вирішення актуальних екологічних проблем Придністров’я та на оцінку природного ресурсного потенціалу республіки.

Інститут має бути оснащений сучасним обладнанням для проведення досліджень. У кадровому складі інституту працюють 50 % молодих учених», – зазначив директор Республіканського науково-дослідного інституту екології та природних ресурсів Олександр Рязанов. Однак «кадровий голод» теж має місце, це одна з наболілих проблем Інституту.

Олександр Рязанов зазначив, що розроблена спеціальна Концепція розвитку РНДІ, де викладено бачення і конкретні пропозиції для його перспективної роботи. «Щоб підвищити ефективність діяльності нашої установи, необхідно врахувати два моменти: перше – та робота, яку виконує інститут, повинна бути затребувана, необхідно мати конкретного замовника на послуги. Інститут на сьогодні не має держзамовлень. За умови вирішення цього питання, можна буде більш конкретно говорити про внесок РНДІ в загальну економіку і розвиток республіки.

Другий момент – це кадри, у нас реально зменшується кількісний склад. Інститут на сьогодні поволі втрачає свої функції. Одні фахівці нас покидають (пенсіонери з великим стажем і досвідом), а припливу нових працівників немає», – наголосив Олександр Рязанов.

Керівник установи зазначив, що нині інститут є найбільш оптимальною й єдиною в республіці організацією, яка має матеріальну і методичну базу. При ньому можна створювати навчальні центри з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців лісового господарства, екологів, дослідно-експериментальні майданчики, центри впровадження наукових і дослідницьких робіт. Наприклад, підготувати фахівців і створити свою лісовпорядну експедицію.

Відзначимо, що за період своєї діяльності інститут розвинув основні напрямки екологічної науки: лісівництво, природно-заповідну справу, моніторинг забруднення повітряного середовища, гідрологію, ландшафтознавство, брав участь у розв’язанні науково-прикладних проблем у всіх великих державних і міждержавних проектах

Ярина ДОБРОВОЛЬСЬКА.

Фото з вiдкритих джерел.