Iнформація про результати державного нагляду за умовами та безпекою праці за 9 місяців 2021 року

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР упродовж 9 місяців 2021 року провела 73 заходи з контролю (нагляду), в рамках яких здійснила державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (за 9 місяців 2020 року –203, за 9 місяців 2019 року – 337).


У рамках проведення зазначених заходів виявлено 18 порушень законодавства про охорону праці (за 9 місяців 2020 року – 88, за 9 місяців 2019 року – 169), для усунення яких роботодавцям видали 13 подань (за 9 місяців 2020 року – 59, за 9 місяців 2019 року – 78). Приписи за результатами спільних планових заходів з контролю (нагляду) за період 9 місяців 2021 року не видавалися (за 9 місяців 2020 року – 5, за 9 місяців 2019 року – 17).

У звітному періоді працівники державного нагляду склали 13 протоколів про адміністративні правопорушення (за 9 місяців 2020 року – 2, за 9 місяців 2019 року – 9) за порушення вимог законодавства про охорону праці за п. 2 ст. 5.31 Кодексу ПМР про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду яких винесли постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 12 512 (дванадцять тисяч п’ятсот дванадцять) рублів ПМР.

Взяли участь у 12 спеціальних розслідуваннях (за 9 місяців 2020 року – 5, за 9 місяців 2019 року – 7), з них:

– 8 нещасних випадків зі смертельними наслідками (за 9 місяців 2020 року – 4, за 9 місяців 2019 року – 1), з яких: 5 нещасних випадків, що сталися внаслідок погіршення стану здоров’я (не беруться на облік як виробничі).

– 2 нещасних випадки, які призвели або могли призвести до тяжких наслідків;

– 2 групових нещасних випадки.

Крім того, проведено 14 розслідувань нещасних випадків (за 9 місяців 2020 року – 4, за 9 місяців 2019 року – 8) за п. 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду ПМР від 20 грудня 2013 року № 310 «Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» (ЗАЗ 13-50) (далі – Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебувають питання державного контролю (нагляду) у галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право провести розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від строків давності у випадках:

а) виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;

б) невизнання роботодавцем (уповноваженим ним представником) нещасного випадку на виробництві;

в) відмови в проведенні розслідування нещасного випадку та складання відповідного акта;

г) надходження інформації про нещасний випадок, який призвів або міг призвести до тяжких наслідків;

д) наявності розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасного випадку на виробництві;

е) незгоди потерпілого або його довіреної особи з висновками комісії, що проводила розслідування.

Також слід зазначити, що в рамках взаємодії зі слідчими органами та закладами охорони здоров’я в період за 9 місяців 2021 року виявлено 5 фактів приховування нещасних випадків на виробництві. За цими фактами проведено розслідування нещасних випадків за пп. а) п. 12 Положення про розслідування, за результатами яких стосовно до керівників за порушення вимог чинного законодавства про охорону праці застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

У рамках взаємодії з установами органів охорони здоров’я відпрацьовано інформацію щодо 152 випадків виробничого травматизму (за 9 місяців 2020 року – 153, за 9 місяців 2019 року – 265), при цьому поставлено на облік 66 нещасних випадків на виробництві (за 9 місяців 2020 року – 43, за 9 місяців 2019 року – 49), з них 3 (за 9 місяців 2020 року – 0, за 9 місяців 2019 року – 1) – зі смертельними наслідками.

Аналіз виробничого травматизму за 9 місяців 2021 року свідчить про зростання рівня нещасних випадків на виробництві в порівнянні з аналогічним періодом 2019–2020 рр., при цьому сталося 3 нещасних випадки зі смертельним результатом, за відсутності смертельного виробничого травматизму за аналогічний період 2020 року.

Причинами нещасних випадків на виробництві за звітний період стали:

– незадовільна організація робіт;

– порушення трудової та виробничої дисципліни;

– незабезпечення засобами індивідуального захисту;

– недостатній контроль за гарантуванням безпечних умов роботи на об’єктах підвищеної небезпеки;

– недоліки в навчанні;

– допуск до роботи без проходження медичного огляду;

– людський фактор.