Міністерство охорони здоров’я повідомляє

З метою вдосконалення порядку надання медичної допомоги дитячому населенню в стаціонарних умовах у 2020 році до нормативно-правових актів було внесено низку змін.


Передбачається, що одному з батьків або іншому члену сім’ї (за рішенням самих батьків) надається право перебувати разом із дитиною віком до 10 років у лікарняному закладі протягом усього часу її лікування, якщо перебування дорослого не порушує санітарно-епідеміологічних умов функціонування лікувального закладу. Особі, яка перебуває разом із дитиною в лікувальній установі державної або місцевої системи охорони здоров’я, видається листок непрацездатності.

Міністерство охорони здоров’я ПМР інформує, що за наявності медичних показань для догляду, дозволяється перебування одного з членів сім’ї (опікуна чи іншого законного представника) з госпіталізованою хворою дитиною до 14 років (ВІЛ-інфікованою дитиною –до 15 років, з дитиною з поствакцинальними ускладненнями – до 18 років). При цьому один із батьків або інший член сім’ї, що доглядає хвору дитину до 10 (десяти) років, забезпечується харчуванням і ліжко-місцем.

Госпіталізація дітей віком до 3 (трьох) років здійснюється спільно з одним із батьків, членом сім’ї або законним представником. Перебування одного з батьків, члена сім’ї або законного представника спільно з госпіталізованою дитиною віком від 3 до 18 років допускається за умови дотримання санітарно-епідеміологічних умов функціонування ЛПЗ, також за наявності одного з наступних медичних показань для догляду:

а) відсутність здатності дитини до самообслуговування;

б) відсутність здатності дитини до самостійного пересування;

в) відсутність здатності дитини до орієнтації у просторі;

г) відсутність здатності дитини до спілкування;

д) відсутність здатності дитини контролювати свою поведінку.

Таким чином, госпіталізація дитини до стаціонару спільно з одним із батьків (законним представником) передбачена згідно з нормами чинного законодавства за винятком відділень, присутність у яких сторонніх осіб не допускається.

МОЗ направить на адресу керівників відповідних установ інформаційні листи, які зобов’язують повторно ознайомити медичний персонал (під розпис) із вимогами дотримання чинного законодавства, що регламентують порядок надання медичної допомоги дитячому населенню в стаціонарних умовах.

Фото: https://xtern.ru/.