Історія ПМР стає загальним надбанням

На початку 2022 року книжкове видавництво «Моя строка» (Санкт-Петербург, Росія) опублікувало II видання колективної монографії «Iсторія ПМР», створеної групою істориків нашої республіки під керівництвом доктора історичних наук, професора Владислава Гросула і кандидата історичних наук, професора Миколи Бабілунги, який, на жаль, нещодавно покинув цей світ.

Історична праця була надрукована в редакційно-видавничому відділі ПДУ ім. Т. Г. Шевченка у 2001 році. Нині книга вперше видана в Російській Федерації. Нова збірка містить у собі три томи.

У першому томі висвітлюється період історії з найдавніших часів до Лютневої буржуазно-демократичної революції та утворення перших Рад у нашому краї. Історичний процес описується в усій повноті: становлення первіснообщинних відносин, формування класів і держави, а також становище придністровських земель і населення регіону у складі Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Російської імперії.

Другий том збірки охоплює хронологічний період з 1917 до 1989 року, в тому числі період утворення першої державності в Придністров’ї у формі Молдавської Автономної РСР у складі України. Детально розглядається роль Бессарабського питання в долі краю: реалізація геополітичного проекту МАРСР і подальше його закриття з ліквідацією республіки на Дністрі та приєднання цієї території до складу МРСР як Лівобережного анклаву, а також посилення регіональної дискримінації Придністров’я у складі Радянської Молдови, а потім Республіки Молдова.

Третій том «Історії ПМР» хронологічно охоплює період з 1989 до 1992 року. Докладно висвітлюються всі аспекти появи й розвитку другої придністровської державності в роки найактивнішого протистояння Молдови та Придністров’я. Сформульовані передумови, причини та обставини зародження конфронтації двох берегів Дністра наприкінці 80-х років XX століття. Розглядаються всі події, що стали підставою для відродження державності на лівобережних землях та утворення республіки як єдиного гаранта збереження народу. Аналізується динаміка виникнення й розвитку придністровського конфлікту, переростання його з політико-економічного протистояння у військову кризу і бойові дії. Показуються основні етапи та події військової конфронтації 1992 року, розкривається її політико-дипломатична складова; визначається роль і вплив Росії на ситуацію в регіоні під час бойових дій та в процесі мирного врегулювання конфлікту.

У книзі знайшли відображення демографічні процеси, соціальні відносини, економічний розвиток Придністров’я в різні епохи, політичне життя, стан культури. Особлива увага приділяється Придністров’ю як частині Російського світу, споконвічно козацькому краю, де формувався етнокультурний історичний феномен – козацтво.

Зазначимо, що авторським колективом збірки керував видатний російський і молдавський історик, головний науковий співробітник Інституту російської історії РАН, один із найвидатніших російських учених-істориків, мабуть, найкомпетентніший знавець історії Молдови та Придністров’я професор Владислав Гросул, який був і залишається щирим і вірним поборником придністровської державності.

Ще наприкінці 80-х років ХХ століття він виступив з відкритими протестами проти румунізації Молдови, проти утисків прав і свобод її громадян, за встановлення міцного міжнаціонального миру в республіці. Це Гросул першим подав ідею відтворення придністровської державності як реального шансу самозбереження придністровців. Багато і плідно він говорив про це з Ігорем Смирновим, Григорієм Маракуцею, Василем Яковлєвим та іншими засновниками нашої республіки.

Тритомник «Історія ПМР» адресований професійним історикам і політологам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям шкіл, краєзнавцям і всім, хто цікавиться історією та сучасністю Придністров’я. Після урочистої презентації у видавництві «Моя строка» книга про історію нашого самобутнього і волелюбного краю була зареєстрована в Книжковій палаті Російської Федерації й розміщена в Російській державній бібліотеці, а також у Національній науковій електронній бібліотеці Росії

Олександр ЮШИН.

Фото автора.