Розвиваємо навички ефективної комунікації

Чудесний світ відкривається у красі, що надихає. Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ


Для ефективного спілкування з іншими людьми важливо правильно описувати предмети, явища чи дії та логічно викладати думку під час такого опису.

Темою циклу уроків з розвитку зв’язного мовлення у 8 класі є робота з текстами-описами місцевості, а їх мета – вдосконалення мовленнєво-мислительних умінь учнів. Зокрема: усвідомлення теми й основної думки, логіки викладу, типу і стилю мовлення; розвиток мовленнєво-комунікативних умінь, здійснення змістово-композиційного і мовного аналізу художнього тексту з елементами опису місцевості, сприймання письмового тексту, його розуміння; створення власних письмових творів-описів місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень.

Модель компетенцій учня:
– працювати з науково-популярною та художньою літературою;
– аналізувати зібраний довідковий матеріал;
– структурувати відібраний матеріал;
– викладати думки самостійно, послуговуватися інформаційними технологіями, технічними аудіо- й візуальними засобами;
– володіти монологічним мовленням.

Твір-опис місцевості – це зв’язний текст, який дає словесне зображення основних ознак міста, села, вулиці, подвір’я, площі тощо. Може бути складений у художньому або науковому стилі.

У художніх текстах опис місцевості поєднується з описом природи, часто – з розповіддю (хто потрапив у місцевість і чому) та роздумами (про що думає персонаж, оглядаючи місцевість). Своє ставлення до опису місцевості автор може висловлювати просто (Боже! Яка краса навколо!) або за допомогою художніх засобів (Зовсім недавно на нашій вулиці почали рости будинки, як гриби після дощу).

Науковий опис місцевості лаконічний, стислий. Найголовніше в ньому – відтворити предмети та їх найхарактерніші ознаки. Наукові описи місцевості трапляються під час описування ландшафтів, з’ясування положення окремих об’єктів місцевості.
Щоб описати місцевість, потрібно вказати:
– де вона розташована;
– історичні відомості, пов’язані з нею;
– предмети (об’єкти), які є в цій місцевості.
Складовими частинами художнього опису місцевості є опис місця (парку, поля, лугу, берега річки, вулиці тощо) та опис предметів (особливостей рельєфу, водойм, рослинності, будівель тощо), які на цьому місці розташовані.
Опис місцевості складається за такою схемою:
ДЕ? – ЩО? – і ЯКЕ це ЩО?
У тексті опису місцевості слід використовувати опис природи.
Художній опис місцевості передає ставлення до описуваного самого автора, авторську оцінку та настрій. Слід вживати слова як у прямому, так і в переносному значенні, застосовуючи епітети, порівняння, метафори, уособлення.
До вашої уваги декілька видів вправ для підготовки учнів до написання художніх творів-описів місцевості.

1. Вибіркова робота
►Прочитайте заголовки висловлювань. З’ясуйте, які з них належать текстам-описам місцевості. Випишіть їх.
1. Побачення з рідним краєм. 2. Перлина архітектури. 3. Довженків сад. 4. Дубоссарський заповідник. 5. Гірка та солона дорога. 6. Історичні Бендери. 7. Придністровський край. 8. Гірський пейзаж. 9. У річці. 10. Шедевр із цементу. 11. Монастир на схилі гори. 12. Українська ніч. 13. Спогад з дитинства. 14. Рідна сторона. 15. Звичайне диво.

2. Колективна робота з текстом-зразком
Творче спостереження з елементами аналізу
►Прочитайте текст. Визначте стиль і тип
мовлення. На що вказує заголовок: на тему чи
основну думку? Зверніть увагу на особливості
опису місцевості.
Вулиця мого дитинства
У кожної людини є найдорожчі місця в житті. Для мене –
це вулиця, на якій я виросла. Зараз живу далеко звідти, але завжди пам’ятаю про неї і повертаюся туди.
Ця довга затишна зелена вулиця називається «Комсомольська». Духмяні грона білих акацій, п’янкий аромат жовтих лип, пухнастий цвіт струнких тополь, чарівні листя кленів – такою запам’яталася моя вулиця.
Наш колишній триповерховий будинок стоїть у затишному місці. У маленькому зеленому дворі багато яскравих квітів. Запам’ятався мені на нашій вулиці і старовинний білий будинок із колись розкішним, а тепер, на жаль, занедбаним садом. Де-не-де збереглися маленькі одноповерхові будиночки у квітучих деревах і густих кущах.
Нещодавно ми з мамою ходили нашою вулицею. Початок її веде від Дністра, від нашої улюбленої набережної з новим красивим парком. Яка краса на Комсомольській восени! Дерева стоять у багряному, жовтому листі, яке потихеньку спадає додолу. Йдеш по ньому, наче по прекрасному м’якому килимі. З Дністра віє свіжий вітерець. Відчуваєш незвичайний спокій і повне злиття з природою. Такий мій рідний куточок у Рибниці – вулиця Комсомольська.
Здається мені, мов у казці,
Життя тут щасливо іде.
I знову всім серцем бажаю
Вернутись в дитинство своє. (А. Ярмиш)

– Назвіть художні засоби, використані в описі місцевості.
– Визначте ставлення автора до описаної місцевості.

3. Літературна вікторина

►Прочитайте уривки з творів. З’ясуйте, в яких із них є тексти-описи місцевості. Визначте автора та назву твору. Які слова вказують на опис місцевості?
1. Гучномовець теплохода «Лучафэрул» у цей час запрошує вас на меренештський пляж. Поїдьте обов’язково. Дивовижно красиве місце. Кожної весни дністровська вода наносить сюди гори піску, і щодо цього з ним не можуть зрівнятися навіть славетні піски болгарських курортів «Золотой берег» чи «Албена». (М. Коритник «Ах, літо!»)
2. Перед очима товариства розкрилася тухольська долина, облита сонячним промінням, мов велике зелене озеро з невеликими чорними острівцями. Круг неї, мов височенний паркан, бовваніли кам’яні стіни, по яких в’язалися де-де пасма зеленої ожини та корчі ліщини. На вході в долину ревів водопад, розбиваючись об каміння сріблястою піною. (I. Франко «Захар Беркут»).

4. Дослідження-характеристика

►Узгодьте художні засоби з виділеними в кожній групі речень словами та словосполученнями.

Художні засоби Групи речень
епітет Кругом поле, як те море широке, синіє. (Т. Шевченко.) На краю

Старокиївської гори, мов повстале з глибини тисячоліття візантійське

видиво, височіє Андріївська чудова церква. А степ – як долоня. Лиш десь

на краю підводивсь далекий горб. (Б. Олійник.)

метафора А кругом широколистії тополі, а там і ліс, і поле, і сині гори над

селом. (Т. Шевченко.) Обабіч шляху стояли села з біленькими хатками,

кучерявими вишневими садками та довгокрилими вітряками.(А. Кащенко.)

Там, за тихим садом, луки в тумані. (В. Сосюра.)

порівняння Яскріє вогнище на високому березі між дубами, а плавні заливає

темрява. (За О. Гончаром.) Криничка голубіє ясним оком води побіля іншої

кринички. Снує і снує люд свої одвічні дороги.

5. Гра «Хто більше?»

►Підберіть художні засоби до поданих слів і заповніть таблицю:

Порівняння Епітети Метафори
Земля

 

Мов пух,….. Рідна,…… Усміхається,……
Дерева

 

Річка

►До слів місто, вулиця, будинок, парк доберіть епітети, означення:
Довідковий матеріал: гарне, стародавнє, нове, велике, сонячне, різнобарвне, яскраве; весела, гамірна, сонна, спокійна, міська, довга, маленька, звивиста, охайна; казковий, маленький, незвичайний, багатоповерховий, гарний, старовинний, сучасний; квітучий, привітний, зелений, осінній, з фонтанами, алеями, затишний.

5. Ти – коректор

►Виправте допущені в тексті помилки. Визначте тип і стиль мовлення.
На високій скелі лівого побережя дністра тулиться містечко буша з тверджею замком. Замок висне немов орлине гніздо, на узькім стрімчаку, біліє на синьому небові своїми бійницями баштами. З двох боків місто огортає проваля, з третього вали, а з четвертого виликий ставок. (За М. Старицьким).

6. Робота з пам’яткою

Запам’ятайте особливості побудови висловлювань, що містять опис місцевості.
Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі
1. Вдало дібрати фактичний матеріал (виділити об’єкти, що складають основу опису місцевості) та підготувати план майбутнього твору.
2. Дібрати яскравий заголовок, що виражав би основну думку висловлювання.
3. Дотримуватися вимог художнього стилю (доречно використовувати художні засоби – епітети, метафори, порівняння – задля увиразнення мовлення).
4. Використовувати слова і словосполучення на позначення місця розташування об’єктів опису місцевості, як-от: прямо перед нами, неподалік, поруч, у центрі, у далині, трохи далі тощо.
5. Передати власне ставлення до місцевості, що описується (захоплення, замилування, здивування тощо).

7. Путівник для роботи над твором-описом місцевості

Підготуйте розповідь про вулицю вашого дитинства, введіть у текст твору опис місцевості. Скористайтеся пам’яткою.
Орієнтовний план твору-опису місцевості:
• вступна частина, що має на меті зацікавити читача темою твору;
• коротка довідка про історико-географічні особливості місцевості;
• опис особливостей ландшафту (загальний вигляд, основні об’єкти, особливості місцевості);
• загальне враження й особисті відчуття.

Орієнтовний план твору-опису «Наша вулиця»:
1. В якому місті (селі) ти живеш, на якій вулиці?
2. Чому твоя вулиця має таку назву?
3. Опиши свою вулицю:
а) як далеко вона простяглася;
б) широка чи вузька;
в) який транспорт по ній рухається;
г) які будинки розташовані;
ґ) які громадські споруди та заклади розміщені (церква, магазин тощо).
4. Що прикрашає твою вулицю?
5. Як змінилася вона за останні роки?
6. Як виглядає в різні пори року? Коли найбільше подобається?
7. Чим радує тебе вулиця?
8. Що ти хотів би на ній змінити?

Словничок:
Пряма-прямісінька, петляє поміж будинками, об’їзна дорога, по обидва боки, посередині, в кінці, переважають, квартал, незначні архітектурні деталі, мікрорайон, в оточенні дерев, милують око, перед центральним входом, створює затишок.
Отже, навчаймо наших учнів творити, описувати, вдосконалювати своє мовлення. Нехай воно буде таким чудовим, як і ті місця, які вони описуватимуть


Галина КРИЖАНIВСЬКА.

Фото: novostipmr.com