Iнформація про результати здійснення державного нагляду за станом умов та безпекою праці за 9 місяців 2022 року

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР за 9 місяців 2022 року провела 198 заходів, у рамках яких здійснено державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (за 9 місяців 2021 року – 73, а за 9 місяців 2020-го – 203).

Упродовж зазначених заходів виявлено 271 порушення законодавства про охорону праці (за 9 місяців 2021 року – 54, за 9 місяців 2020-го – 108), для усунення яких роботодавцям видано 75 подань (за 9 місяців 2021-го – 17, за 9 місяців 2020 року – 58) та 37 приписів (за 9 місяців 2021 року – 8, за 9 місяців 2020 року – 42).

У звітному періоді складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за пунктом 2 статті 5.31 КАП (Кодекс адміністративних правопорушень)ПМР (за 9 місяців 2021 року – 13, за 9 місяців 2020-го – 2). За результатами розгляду зазначених протоколів винесено постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 3 680 рублів ПМР.
Служба держнагляду також взяла участь у 13 спеціальних розслідуваннях нещасних випадків (за 9 місяців 2021 року – 12, за 9 місяців 2020-го – 5), з них:
– 10 нещасних випадків зі смертельними наслідками (за 9 місяців 2021 року – 8, за 9 місяців 2020 року – 4), з яких 4 нещасних випадки, що сталися внаслідок погіршення стану здоров’я (не беруться на облік як виробничі), 1 нещасний випадок, що стався на території організації зі сторонньою особою (не береться на облік як виробничий) і 5 нещасних випадків зі смертельними наслідками, поставлених на облік як виробничі, при цьому один з них – груповий, що призвів до смерті двох працівників (за 9 місяців 2021 року – 3, за 9 місяців 2020 року – 3);
– три групових нещасних випадки (за 9 місяців 2021 року – 2, за 9 місяців 2020 року – 1).
Крім того, проведено 7 розслідувань нещасних випадків за пунктом 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду ПМР від 20 грудня 2013 року № 310 «Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» (ЗАЗ 13-50) (Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебувають питання державного контролю (нагляду) у галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право провести розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від строків давності у випадках:
а) виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;
б) невизнання роботодавцем (уповноваженим ним представником) нещасного випадку на виробництві;
в) відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складання відповідного акта;
г) надходження інформації про нещасний випадок, який призвів чи міг призвести до тяжких наслідків;
ґ) наявності розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасного випадку на виробництві;
д) незгоди потерпілого або його довіреної особи з висновками комісії, що проводила розслідування.

Також, з урахуванням виражених особливих думок членів комісій зі спеціального розслідування двох нещасних випадків на виробництві, Службою державного нагляду Міністерства юстиції Придністровської Молдавської Республіки були розглянуті розбіжності з питань розслідування, оформлення та обліку двох нещасних випадків зі смертельними наслідками.

Взаємодія зі слідчими органами та закладами охорони здоров’я сприяла виявленню 1 (одного) факту приховування нещасного випадку на виробництві. У зв’язку з цим було організовано розслідування нещасного випадку за підпунктом а) пункту 12 Положення про розслідування. За порушення вимог чинного законодавства про охорону праці керівник цієї організації притягнутий до адміністративної відповідальності.

У рамках взаємодії з закладами органів охорони здоров’я відпрацьовано інформацію щодо 138 випадків виробничого травматизму (за 9 місяців 2021 року – 152, за 9 місяців 2020-го – 153), при цьому поставлено на облік 47 нещасних випадків на виробництві (за 9 місяців 2021-го – 66, за 9 місяців 2020 року – 43), з них 4 (за 9 місяців 2021-го – 3, за 9 місяців 2020-го – 1) – зі смертельними наслідками.

Аналіз виробничого травматизму за 9 місяців 2022 року свідчить про зниження рівня загального виробничого травматизму на 19 % у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Водночас відбулося збільшення кількості випадків смертельного травматизму в порівнянні з аналогічними періодами 2020-2021 років.
Причинами нещасних випадків на виробництві за звітний період стали:
– незадовільна організація робіт;
– порушення трудової та виробничої дисципліни;
– невикористання засобів індивідуального захисту;
– порушення правил дорожнього руху;
– особистісний фактор

Фото IA»Новости Приднестровья».