Написання твору-роздуму на морально-етичну тему

Пропонуємо розпочати з міркування й відповіді на запитання: «А навіщо вміти писати твір-роздум?» Повірте, що таке вміння суттєво покращує навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації. Відтак, пишучи твори-роздуми, ви не лише вчитеся зв’язно й ґрунтовно висловлюватися, а й розвиваєте своє критичне мислення.


Це важливо для кожної людини незалежно від обраного фаху.

Особливе значення твори-роздуми мають для тих, хто планує пов’язати своє життя з текстами, філософією, філологією чи лінгвістикою. Саме цей жанр стане неодмінною складовою їхнього фаху. Вміння самостійно вибудовувати логічні зв’язки та аргументувати свою думку потрібно не лише для власних творів чи рецензій, а й для того, щоб аналізувати видатні твори інших письменників, поетів, мислителів та митців.

Розкриємо суть понять мораль і етика

Мораль – це система норм і принципів поведінки людей у ставленні одне до одного та до суспільства. Мораль регулює поведінку і свідомість людей у виробничій діяльності, побуті, сімейних, міжособистісних та інших відносинах. Мораль поширюється також і на міждержавні відносини. Етика – це вчення про мораль, особлива дисципліна, правильна поведінка. Попри швидкоплинне сьогодення питання моралі й етики залишаються актуальними. Буває, на жаль і таке: ми часто помічаємо, як порядна людина, що живе за законами моралі, не може досягти нічого в житті, а та, що швидко перестрибує через ці поняття, досягає якихось життєвих висот і шалених перемог. Це буде вже окрема важлива тема для обговорення зі старшокласниками. В основі ж такого поняття як моральна поведінка лежить вчинок – дія, яку суспільство може оцінювати – позитивно чи негативно.
Структура твору-роздуму складається з таких елементів:
— теза (чітко сформульоване основне твердження);
— аргументи (судження, міркування, докази, підтвердження для доведення своєї тези);
— висновки (підсумок висловлення, узагальнення того, про що йшлося у творі. Він має обов’язково співвідноситися з тезою й випливати з аргументів).
Вирази, які можемо використовувати у всіх трьох компонентах.
Для тези
— Я думаю…
— Я вважаю…
— Мені здається, що…
— На мою думку…
— На моє переконання…
— Моя точка зору на цю проблему така:…
Для аргументів
— Я так вважаю, тому що…
— Чому я так думаю? Тому що…
— Аргументом на користь моєї думки може бути те, що…
— До того ж…
— Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше, …, а по-друге, …
— На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …
Коли наводимо приклади, можемо скористатися такими підказками. Не забувайте, що варто навести як мінімум два приклади.
— Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так…
— У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…
— Яскравим прикладом саме такого розуміння … особисто для мене є …
— Проблема … є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв’язання дає саме життя.
— Говорячи про …, не можна не згадати…
— Повертаючись до думки про …, можу навести такий приклад…
— Історія також дає багато прикладів… Один із них – …
— Згадаймо постать видатного … захоплює його …
— Хочу навести приклад із власного життя…

Коли ми пишемо висновок, можемо скористатися наступними фразами.

— Отже, можна дійти висновку, що …
— Підсумовуючи, можна зазначити: …
— Таким чином, можна зробити висновок, що…
— Отже, бачимо, що …
— На завершення роздуму підсумую…
— Вирази для зв’язки думок
— По-перше, по-друге, …
— Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що …
— Як я вже стверджував …

Зверніть увагу!
Використовуйте у творі-роздумі одну-дві фрази з кожного прикладу, щоб не нагромаджувати текст.

Запам’ятайте!
ОДИН АРГУМЕНТ = АБЗАЦ.

Крок за кроком
Як же писати твір-роздум на морально-етичну тему? Найперше необхідно обміркувати тему, визначити основну думку та сформулювати тезу, яку і будемо доводити. Другий крок – добираємо приклади з власного життя, з історії або літератури, адже теза потребує доведення. Чому не більше? Тому що можете допустити багато помилок.

Використовуйте у творчій роботі риторичні фігури: оклики, запитання, звертання тощо.

Під час написання творів на морально-етичну тему можна використовувати твори-роздуми, оповідання про випадок із життя, повідомлення про якусь подію, замітку до стінгазети, твори-розповіді про почуте або побачене, статті в публіцистичному стилі.

У творах на морально-етичну тему можна висвітлювати теми милосердя, жертовності, людської доброти, шляхетності, безсердечності, жорстокості, байдужості.

— Для аргументації своїх думок використовуйте яскраві приклади з реального життя, крилаті вислови, прислів’я, приказки.
— Висловлюйте власну позицію, а не загальноприйняту.
— Дотримуйтеся вимог публіцистичного стилю: логічності й послідовності викладу.
Обов’язково доберіть влучний заголовок, а також не забувайте зробити узагальнення, тобто відповідний висновок.

Вправи для налаштування на творчу роботу

Прочитайте народні вислови. З’ясуйте, яких загальнолюдських і моральних цінностей людини вони стосуються.

1) Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає! 2) Брехня і приятеля робить ворогом. 3) Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий. 4) Друзі пізнаються в біді. 5) Добро роби скільки можеш, від того ніколи не занеможеш. 6) Гроші – сила: одних підкуплять, других напоять, а третім лиха накоять.

Проблемна ситуація
1. Поміркуйте, які морально-етичні проблеми хвилюють сучасних юнаків і дівчат.

2. Сформулюйте ці проблеми так, щоб їх можна було використати як заголовки майбутніх газетних заміток чи статей.

Поради. Підлітковий вік досить вразливий, а тому молодь нерідко потрапляє в тенета шкідливих звичок. Підлітки дотримуються моди, а тому можуть зухвало вдягатися або фарбувати волосся в неприродні кольори. Зміна зовнішнього вигляду повинна насторожувати тоді, коли це погано впливає на навчання й поведінку. Підліткам часто властива агресія і жорстокість. На сьогодні це актуальна проблема.

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитайте учнівський твір.

Чи можна покращити екологічний стан нашого міста?

Ми вступаємо в життя в епоху інтенсивного розвитку не лише науки й техніки, а й негативних наслідків науково-технічного прогресу: забруднення повітря, високий рівень шуму та радіації, страшні людські хвороби. Про це все я дізналася з газет, журналів, книжок, телепередач. Людству загрожує загибель у найближчі часи, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не переосмислить життєві цінності.

Вважаю, що ця проблема цілком стосується і нашого міста. Дуже прикро дивитися, як вирубають дерева перед будівлями, забруднюють колись квітучі зони відпочинку в парках. На мою думку, необхідно розробити цілу програму щодо поліпшення стану екології в місті, займатися пропагандою зелених насаджень.

Нещодавно в книзі «Твоя планета Земля» я прочитала про конкурси на краще подвір’я в Голландії. Уявляєте, там кожного місяця визначають переможців у такій номінації! Господарям присвоюють звання почесних мешканців міста і нагороджують премією для подальшого поліпшення паркових зон. А в деяких містах відбулося дитяче природоохоронне свято – День деревонасаджень. Відомо, що було висаджено понад 5 000 дубів, ясенів і кленів. Невже ми цього не зможемо зробити?! Отак, зібравшись гуртом, прибирати вулиці міста, садити дерева та кущі, а потім усе це дбайливо зберігати!

Особисто мене ця тема настільки хвилює, що я навіть у створенні власного проекту (це було домашнім завданням з інформатики) зробила студію флористики. Мені дуже хочеться, щоб наше місто було схоже на величезний сад, а в ньому жили щасливі люди. Але це все може статися тільки тоді, коли всі цього забажають і зрозуміють, що Земля не належить нам – це ми належимо Землі (Марина С.).

Приклад аналізу написаного твору

Визначте тип мовлення (розповідь, опис, міркування).

Тип мовлення – міркування (у тексті говориться про причини й наслідки поганої екології міста, вжиті слова і словосполучення: вважаю, що…, на мою думку…).

Тема тексту (його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться): актуальна – про екологічний стан міста.

Головна думка тексту (те, заради чого був написаний твір, чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає): людство повинно змінити своє ставлення до природи.

Теза (основне твердження): Людству загрожує загибель у найближчі часи, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи.

Аргументи: вирубають дерева перед будівлями, забруднюють колись квітучі зони відпочинку, необхідно розробити цілу програму, займатися пропагандою зелених насаджень.

Висновок: Мені дуже хочеться, щоб наше місто було схоже на величезний сад, а в ньому жили щасливі люди.

Пропонуємо ще один приклад учнівського твору на морально-етичну тему.

Чи повинна молодь брати участь у суспільних подіях

Упродовж останніх років спостерігаємо, що у Придністров’ї постійно відбуваються якісь зміни та перетворення. Вони стосуються майже всіх сторін нашого життя. Змінюється і саме суспільство.

Проте залишається багато суперечливих питань і проблем, які ще тільки чекають на своє розв’язання. Але чи повинна молодь брати участь у їх розв’язанні? Це запитання насправді є актуальним, а тому я кажу: «Так». По-перше, молодь має вчитися брати участь у суспільних процесах, суспільної активності повинні навчати в школі так само як, наприклад, ввічливості. Безумовно, кожний бажає лише найкращого своїй країні, прагне кращого життя та майбутнього. Тож, чи можливе це краще майбутнє, якщо люди залишатимуться байдужими, а їхні прагнення кращого життя будуть лише словами, не стануть реальністю, яку вони мають створити власними руками?!

Природно й те, що існує безліч інших відповідей. Деякі мої однолітки часто висловлюють протилежні думки. Прикро, що серед молоді є такі байдужі люди, адже молодь – це майбутнє нашого Придністров’я, – з цим важко не погодитися.

Мені дуже приємно дізнаватися, насамперед зі ЗМІ, що процес залучення молоді до суспільних справ у нашій республіці не стоїть на місці. У багатьох школах діють різні моделі учнівського самоуправління. У межах цих організацій учні самі вирішують важливі проблеми, насамперед для їх повсякденної діяльності, приймають рішення, вчаться вести дискусію, висловлювати свої думки, доходити згоди навіть за наявності кількох точок зору. На мою думку, така діяльність є дуже важливою та корисною для молоді. Починаючи з простих, можна сказати, побутових питань стосовно їхнього шкільного життя, вони набувають навичок, які можуть стати у пригоді під час розв’язання важливих проблем, можливо, навіть державного масштабу.

З цього особисто для себе я дійшов висновку: щоб впливати на суспільство, бути суспільно корисним, зовсім не треба робити щось радикальне, галасувати чи влаштовувати гучні акції. Можна впливати на стан речей зокрема й через мистецтво.

Я повністю погоджуюся з тим, що справа не в бурхливій діяльності, а в тому, щоб якомога раніше визначитися зі своїми поглядами та намірами й розпочати певні конкретні дії. Не керуватися при цьому принципом «моя хата з краю» та усіма подібними – це не найкраща життєва філософія! Головне – не стояти осторонь, а робити щось потрібне, займатись улюбленою справою, щиро вболіваючи за те, що ти робиш, за свій народ та майбутнє своєї країни. (Сергій М.)

Ми довели, що шкільний твір написати нескладно. Дотримуючись простих правил, можна мати гарну оцінку в школі, а також набратися необхідного досвіду для дорослого життя. Знання необхідних правил, описаних сьогодні, допоможе кожному впоратися з таким завданням


Ганна ЛАЗАРЕНКО.