Повторюємо вивчене нестандартно

Тема нестандартних уроків надзвичайно актуальна на порозі глобальних змін у суспільстві. Сама людина та її вимоги до життя теж дуже змінилися. Саме тому вчитель на уроці має навчити вихованців мислити, бути комунікабельними, тобто пробуджувати в них творчість, активність, захоплення й інтерес до освітнього процесу.


Важливим є використання на уроках особливих форм і методів викладання.

Нестандартні уроки слід практикувати в школах для підвищення ефективності навчання, формування мотивації, зокрема на уроках повторення та закріплення засвоєного матеріалу.

Приклади нетрадиційних уроків з української мови.

6 клас. Урок-гра «НАЙРОЗУМНIШИЙ». Повторення вивченого

Мета: повторити й узагальнити засвоєний учнями матеріал; формувати вміння й навички усного мовлення, вміння швидко орієнтуватися у запропонованій ситуації; виховувати в учнів наполегливість у здобутті знань, інтерес до вивчення української мови.

Актуалізація опорних знань учнів

Проведення двох турів гри «Найрозумніший»

На старт виходять 12 учнів – представники 6 класу. З чотирьох варіантів відповідей кожен повинен вибрати один правильний. На обміркування дається 5 секунд. Троє переможців виходять у півфінал, щоб продовжити боротьбу за почесний титул «Найрозумніший».

I тур гри «Найрозумніший»

Варіанти відповідей учні показують за допомогою сигнальних цифр 1, 2, 3, 4; асистент зі зворотного боку дошки в ході гри фіксує результати в турнірній таблиці. Після кожного запитання учитель повідомляє, скільки учасників дало правильні відповіді.

Запитання для I туру
1. Звуки мовлення вивчає такий розділ науки про мову:
1) лексикологія; 2) будова слова; 3) фонетика; 4) орфоепія.

2. Слова, вивчення яких обмежене певною місцевістю, називаються:
1) загальновживаними; 2) професійними; 3) архаїзмами; 4) діалектизмами.

3. Закони, угоди, постанови, плани, оголошення тощо – це основні жанри висловлювань стилю…
1) наукового; 2) офіційно-ділового; 3) публіцистичного; 4) художнього.

4. Iменник бідолаха належить до:
1) чоловічого роду; 2) жіночого роду; 3) середнього роду; 4) спільного роду.

5. Iменники в називному і кличному відмінках вживаються:
1) завжди з прийменниками;
2) завжди без прийменників;
3) у називному без прийменників, у кличному можуть вживатися з прийменниками і без них;
4) з прийменниками та без них в обох відмінках.

6. Iменник курчатко належить до:
1) першої відміни; 2) другої відміни; 3) третьої відміни; 4) четвертої відміни.

Після шостого запитання всі дивляться на турнірну таблицю, яку в ході гри заповнював асистент зі зворотного боку дошки (або фіксував на комп’ютері). Турнірна таблиця покаже, чи є лідери. Учитель називає їхні прізвища.

7. Знайдіть правильний варіант чоловічого імені по-батькові від іменника Хома:
1) Хоминович; 2) Хомич; 3) Хомович; 4) Хомич і Хомович.

8. До якісних належить прикметник у такому словосполученні:
1) заячий хвіст; 2) заячий слід; 3) заячий характер; 4) заяча шапка.

9. У якому варіанті складний прикметник пишеться разом:
1) жовто/коричневий; 2) молочно/білий; 3) біло/сніжний; 4) сніжно/білий?

Знову дивимось у турнірну таблицю, чи є зміни в групі лідерів.

10. В якому іменнику немає подвоєння літер:

Стат…ями, суміш…ю, гіл…ячка, качен…я.

Дивимося в турнірну таблицю, чи є перші три півфіналісти. Якщо такі учні є, учитель називає їхні прізвища і бали, оголошує, скільки балів дістав кожний, вітає цих учнів з перемогою. Іншим учасникам гри, які не стали переможцями, оголошується подяка за участь у змаганні за титул «Найрозумніший». Якщо ж претендентів більше, ніж три, то учасникам даються додаткові запитання. Перший тур гри триває доти, поки не визначаться три півфіналісти.

(Аналогічно проводиться відбірковий I тур для паралельного класу, де визначаються ще 3 півфіналісти.)

Учитель продовжує змагання, в якому вже 6 півфіналістів.

Вони змагатимуться за титул «Найрозумніший». Порядок, у якому відповідатимуть учні, допоможе визначити конкурс «Дешифрувальник».

Завдання: правильно назвати ім’я святої (7 букв), яку вшановують у грудні, за першою і останньою буквами (написати на аркуші паперу, передати вчителеві).

В——а (Варвара)

Хто виконає завдання першим, той матиме право відповідати першим. Усі учасники відповідатимуть почергово.

Конкурс «Дешифрувальник»

У цьому турі необхідно за одну хвилину дати якомога більше правильних відповідей із запропонованих категорій – ними будуть розділи науки про мову: «Фонетика», «Графіка», «Лексикологія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфографія», «Пунктуація», «Фразеологія».

Перший учасник має право вибору будь-якої категорії, другий вибирає з тих, що залишилися, і так до кінця. Зрозуміло, що найважче доведеться останньому учаснику.

Після першої спроби (коли будуть задіяні 6 категорій (розділів мовознавчої науки), вибраних учасниками) всі дивляться на турнірну таблицю і з’ясовують, чи є лідери. У кожного гравця є ще одна спроба. Попереду – ще одне півфінальне коло. (Учні продовжують змагання, дають відповіді на запитання решти категорій. Набрані учасниками бали додаються до попередніх).

Якщо правила гри зрозумілі, то розпочинаємо другий тур.

II тур гри «Найрозумніший»

Перший учасник вибирає собі розділ мовознавчої науки, який його найбільш приваблює. За одну хвилину дає якомога більше правильних відповідей. Коли ж відповіді не знає, то говорить «Далі…». Варіанти відповідей тепер не даються.

Результати відповіді кожного учасника фіксуються асистентом у турнірній таблиці (на дошці або на комп’ютері).

Запитання до деяких розділів мовознавчої науки

Фонетика
1. Що є найменшою неподільною одиницею мовлення? (Звук).
2. Що таке фонетична транскрипція? (Звуковий запис слів).
3. Які звуки є складотворними: голосні чи приголосні? (Голосні).
4. Скільки звуків в українській мові? (38).
5. Скільки голосних звуків в українській мові? (6).
6. Скільки приголосних звуків в українській мові? (32).
7. Який звук не має парного серед твердих? ([й]).
8. Назвіть шиплячі звуки ([ж], [ч], [ш], [дж]).
9. Назвіть губні звуки ([б], [п], [в], [м], [ф]).
10. Які приголосні звуки творяться шумом і голосом? (Дзвінкі).
11. Скільки звуків у слові джміль?
(4 [джміл’]).
12. Завершіть ряд сонорних приголосних звуків: [м], [в], [н], [л], …, …, ([р], [й]).
13. [о], [а], [е], [й], [і], [у], – це які звуки? (Голосні).
14. Знайдіть помилку: [ч], [д], [і], [ю],[е], ([ю]).

Графіка
1. Як називається сукупність букв, розміщених в установленому порядку? (Алфавіт).
2. Що вивчає графіка? (Знаки письма).
3. Скільки букв в українському алфавіті? (33).
4. Яка буква окремо не позначає звука? (ь).
5. Які букви завжди позначають два звуки? (я, щ).
6. Скільки звуків позначає буква ю у слові в’юн? (Два).
7. Яку ще назву, крім алфавіт, мають букви, розташовані в установленому порядку? (Азбука, абетка).
8. Закінчіть думку: «Розрізняйте звуки й букви! Звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви ми…» (бачимо і пишемо).
9. Скільки звуків позначає буква є у слові «ллє»? (Один).

За результатами турнірної таблиці визначається переможець, який краще засвоїв пройдений матеріал.

Урок-гра. Значення іменника в морфології української мови

Мета: повторити й закріпити пройдений матеріал; розвивати логічне мислення учнів; виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: повторення і закріплення попередніх знань.

Хід уроку
Клас ділиться на команди. Кількість команд відповідатиме кількості рядів парт у класі (найчастіше 3). Команди самостійно обирають капітана, назву відповідно до теми уроку. За результатами виконаного завдання, місця співвідносяться з такими ігровими балами:

1 місце – 5 балів;
2 місце – 3 бали;
3 місце – 1 бал.

Якщо в завданні допущені помилки або не дотримана послідовність, команда не дістає жодного бала.

I тур.
Iменник як частина мови

Кожна команда отримує альбомний аркуш, на якому написане одне слово – іменник.

Завдання: утворити ланцюжок, в якому кінцева буква (крім и, ь – тоді береться попередня буква) є початком наступного слова-іменника. Останній гравець повинен створити таке слово, щоб останнє слово-іменник ще й закінчувалося на початкову букву першого наданого команді слова-іменника (закрити ланцюжок). Слова-іменники мають бути загальними, в однині, у називному відмінку. Виграє та команда, яка швидше справиться з завданням. Наприклад:

Хліб – білка – актор – рама – ананас – салат – трактор – рівчак – кінь – нога – артикул –
лікоть – токар – ріг – горох.

Поділ іменників на відміни

Класна дошка розділена на три частини. На кожній написана однакова кількість слів-іменників.
Завдання: написати над кожним словом-іменником відміну. Кожний з учнів повинен вписати відміну над відповідним до черги словом-іменником. Виграє та команда, яка швидше виконає завдання. Наприклад: лист (ІІ в.), вим’я (ІV в.), подорож (ІІІ в.), хмара (І в.).

Визначення роду іменників у російській та українській мовах

Дошка поділена на три частини. У рядочок написані словосполучення російською мовою. Завдання: через дефіс написати переклад їх українською мовою. У дужках вказати рід поданих слів. На завдання виділяється 15 хвилин. По закінченні часу гра завершується. Кожен член команди одержує один бал, якщо правильно перекладе словосполучення, вкаже правильно рід. Наприклад: Далекая Сибирь (ж. р.) – Далекий Сибір (ч. р.).

Відмінювання іменників

Це конкурс капітанів команд. На дошці, поділеній на три частини, написане слово іменник. Завдання: провідміняти правильно слово в однині та в множині.

Закінчення іменників
II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Командам подають написані на альбомних аркушах іменники ІІ відміни чоловічого роду однини. Завдання: записати через дефіс подані іменники в родовому відмінку. Виконувати по порядку – кожному гравцеві одне слово (учень, прогрес, четвер, Київ, катет, Дніпро, метр, кит, відмінок).

Творення і правопис імен по-батькові

Кожна команда отримує аркуш із чоловічими іменами та іменами по-батькові, написаними в рядок. Завдання: виправити допущені помилки, якщо такі є. Кожному гравцеві надається один стовпчик. Якщо він правильно виконає завдання, отримує один бал (Василь – Васильович – Василівна; Ігор – Ігорович – Ігорівна; Лука – Лукич – Луківна; Сава – Савич – Савівна).

Після всіх турів відбувається контрольне підрахування балів, які отримала кожна команда.

Таке колективне повторення дає повне уявлення про засвоєння попереднього матеріалу класом, виявляє недоліки в знаннях учнів


Галина КРИЖАНIВСЬКА.

Фото автора.