Державний нагляд звітує про діяльність у 2022 році

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР у 2022 році здійснила 277 заходів з метою контролю (нагляду) дотримання вимог законодавства про охорону праці (у 2021 р. – 101; у 2020 р. – 230).


Під час проведення зазначених подій виявлено 377 порушень законодавства про охорону праці (2021 р. – 76; 2020 р. – 121), для усунення яких роботодавцям видано 110 подань (2021 р. – 26; 2020 р. – 59) та 55 приписів (2021 р.– 13; 2020 р. – 47).

У звітному періоді складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за п. 2 ст. 5.31 KзAП ПМР (2021 р. – 13; 2020 р. – 4). За результатами розгляду зазначених протоколів винесено ухвали про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 4 600 рублів.

За участю служби проведено 16 спеціальних розслідувань нещасних випадків (2021 р. – 14; 2020 р. – 8), з них:

– 12 нещасних випадків зі смертельним наслідком (2021 р. – 10; 2020 р. – 3), з яких: 6 нещасних випадків, що сталися внаслідок погіршення стану здоров’я (не беруться на облік як виробничі), 1 нещасний випадок, що трапився на території організації зі сторонньою особою (не береться на облік як виробничий) та 5 нещасних випадків зі смертельним наслідком, обліковані як виробничі, при цьому один з них – груповий, який призвів до смерті двох працівників (2021 р. – 4; 2020 р. – 2 );

– 4 групові нещасні випадки (2021 р. – 2; 2020 р. – 2).

Крім того, проведено 9 (2021 р. – 16; 2020 р. – 6) розслідувань нещасних випадків за п. 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду ПМР від 20 грудня 2013 року за № 310 «Про затвердження розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» (CA3 13–50) (далі Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебуває питання державного контролю (нагляду) в галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право провести розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від строків давності у випадках:

а) виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;

б) невизнання роботодавцем (уповноваженим ним представником) нещасного випадку на виробництві;

в) відмови в проведенні розслідування нещасного випадку та складання відповідного акта;

г) надходження інформації про нещасний випадок, який спричинив або міг призвести до тяжких наслідків;

д) наявності розбіжностей у питаннях розслідування, оформлення та обліку нещасного випадку на виробництві;

е) незгоди постраждалої чи її довіреної особи з висновками комісії, яка проводила розслідування.

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР розглянула розбіжності в питаннях розслідування, оформлення та обліку 2 (двох) нещасних випадків зі смертельним наслідком, з огляду на особливі думки членів комісій зі спеціального розслідування двох нещасних випадків на виробництві.

У рамках взаємодії зі слідчими органами та установами охорони здоров’я виявлено 2 (два) факти приховування нещасних випадків на виробництві. За даними фактами організоване розслідування нещасних випадків за підпунктом а) пункту 12 Положення про розслідування. Керівників організацій за порушення вимог чинного законодавства про охорону праці притягнуто до адміністративної відповідальності.

У співпраці з установами органів охорони здоров’я відпрацьовано інформацію щодо 185 випадків виробничого травматизму (2021 р. – 191; 2020 р. – 205), в результаті взято на облік 61 нещасний випадок на виробництві (2021 р. – 83; 2020 р. – 52 ), з них 5 (2021 р. – 4; 2020 р. – 2) –
зі смертельним результатом.

Аналіз виробничого травматизму за 2022 рік свідчить про зниження рівня загального виробничого травматизму на 7 % проти 2021 року. Однак збільшилася кількість летальних випадків порівняно з 2020 роком (у 2,5 рази), з 2021 роком (на один смертельний випадок).

Констатовано й причини нещасних випадків на виробництві за звітний період:
– незадовільна організація робіт;
– порушення трудової та виробничої дисципліни;
– нехтування засобами індивідуального захисту;
– порушення правил дорожнього руху;
– особистісний фактор


Марина СОВА.

Фото: http://gosnadzorpmr.org/news/526-novost-346.html