Червона книга ПМР: збережемо природу разом

У цьому документі узагальнені матеріали про сучасний стан рідкісних видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення. На основі цих даних здійснюється розробка наукових і практичних заходів, спрямованих на охорону, відтворення та раціональне використання природних ресурсів.


До Червоної книги заносять види рослин і тварин, які постійно або тимчасово ростуть, або живуть у природних умовах на певній території (переважно на території окремо взятої країни), і перебувають під загрозою зникнення. Види тварин і рослин, занесені до неї, підлягають особливій охороні на всій окремо взятій території, описаній у конкретному виданні.

Червона книга Придністровської Молдавської Республіки (перше видання) була опублікована у 2010 році. На її сторінках розповідається про 84 види рослин та грибів, 157 видів рідкісних тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

Згідно з положенням Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), червоні книги перевидаються кожні десять років.

Друге видання офіційно було представлене в березні 2021 року. Воно включає відомості про 129 видів флори та 227 видів фауни краю, що потребують особливої охорони. Під час відбору об’єктів рослинного і тваринного світу для занесення до Червоної книги укладачі керувалися низкою принципів. До списку включали тільки ті види, які потребують особливої охорони на всій території ПМР, що, зрозуміло, виключає необхідність охороняти ті, що перебувають у критичному стані лише в окремих місцевостях республіки. Перевага надавалася вразливим, вузькоендемічним та рідкісним видам, охорона яких важлива для збереження своєрідності флори та фауни Придністров’я. Крім того, враховувалося, чи допоможе внесення цих видів на сторінки Червоної книги реально сприяти їхньому збереженню на території регіону.

Збільшення кількості видів, що охороняються, у другому виданні, підтверджує загальносвітову тенденцію до збереження навколишнього середовища та увагу до біологічного різноманіття землі.

Над другим виданням Червоної книги ПМР поміж учених Придністровського держуніверситету та профільного НДІ, працювали також фахівці єдиного в республіці заповідника «Ягорлик» і Міністерства сільського господарства та природних ресурсів. У ній не лише наведено детальний опис кожного виду, а й зазначені фактори, що лімітують його поширення, а головне – заходи щодо збереження і навіть відновлення видів.

Видові нариси рослин і тварин, внесених до Червоної книги Придністровської Молдавської Республіки (друге видання), складаються з 10 рубрик: таксономічна приналежність, статус, статус виду в суміжних державах, поширення, короткий опис, екологія та біологія, лімітні фактори, інформаційні джерела, упорядники.

Ознайомитися з представниками фауни й тваринного світу, занесеними в Червону книгу, можна у відділі природи Тираспольського об’єднаного музею, де відвідувачі дізнаються багато цікавого про історію нашого краю.

У відділі природи можна побачити опудала різних видів птахів, у тому числі рідкісних. Бугай, руда чапля, хижі породи, наприклад, беркут – один з найбільших птахів нашого краю. Деякі з них занесені до Червоної книги.

Ентомологічні колекції метеликів (махаон, мнемозіна, лимонниця) дають уявлення про комах, також є цікавими для тих, хто захоплюється вивченням природи.

У музеї природи чекають на нових відвідувачів, які мають бажання ознайомитися з тваринами та комахами, представленими в головній книзі республіки про природу.

У Катерининському парку столиці можна побачити болотяну або європейську черепаху, яка занесена до Червоної книги ПМР і є рідкісним видом. Іноді черепахи подорожують суходолом, що небезпечно для них самих. Болотяні черепахи – унікальні тварини й санітари всіх дрібних водойм республіки.

Ніколи не можна забувати, що природа не належить нам, а вручена і передана нам нашими предками для того, щоб ми подбали про її покращення та збереження для майбутнього покоління людей.


Андрій КРАВЧЕНКО.

Фото: novostipmr.com