Перекази – легко

Формування в молодших школярів уміння переказувати текст

Розуміння й відтворення інформації, сприйнятої на слух чи прочитаної, – важливий складник комунікативної компетентності школяра, зокрема, в процесі роботи над переказом текстів.


Складання переказів сприяє формуванню в учнів уміння логічно, зв’язно та зрозуміло викладати свої думки, збагаченню й активізації лексичного запасу школярів, закріпленню орфографічно-пунктуаційних умінь тощо.

Під час читання чи прослуховування тексту для переказу, в бесідах за його змістом, у ході його аналізу учні засвоюють мову оригіналу, слова і звороти зразка.

Добираючи тексти для переказів, необхідно враховувати вікові особливості учнів.

Вимоги до текстів, які педагог пропонує дітям для переказування:
• зміст твору має бути доступним і цікавим для учнів;
• мовленнєвий склад тексту – не переобтяжений новими словами та зворотами;
• композиція – нескладна;
• кількість дійових осіб (якщо текст сюжетний) – невелика.

Учні повинні добре зрозуміти зміст, мету, образи та мову твору. Тексти для переказів слід добирати такі, щоб їхній зміст мав виховний потенціал, розширював би пізнавальний досвід дітей, формував світогляд.

Наведемо приклади такої діяльності.

Завдання до тексту «Польоти в космос»

1. Прослухайте текст.

Польоти в космос

Першим космонавтом Землі став Юрій Гагарін. Він пробув у космосі 1 годину і 48 хвилин.

У наші дні космонавти можуть жити в космосі на спеціальних станціях по кілька місяців. Там вони проводять дослідження, вивчають планети та зірки.

2. Побудуйте запитання до тексту.

Орієнтовний зміст запитань:
1. Хто був першим космонавтом?
2. Скільки часу пробув у космосі Юрій Гагарін?
3. Скільки тривають польоти в космос у наш час?
4. Що роблять космонавти під час польоту?
5. Перекажіть текст «Польоти в космос», використовуючи подані сполучення слів: Юрій Гагарін; побував у космосі; у наші дні; вивчають космос.

Розвиток уміння усно переказувати текст

Навчальна програма з української мови для 2-го класу передбачає для учнів розвиток умінь усно переказувати прослуханий чи прочитаний текст обсягом 40–50 слів з опорою на допоміжні матеріали (ілюстрацію, план, схему, опорні слова і словосполучення).

Оскільки у другокласників ще не сформовані навички переказування тексту, роботу краще організовувати в парах або групах. Окрім того, значною має бути допомога вчителя. Водночас слід націлювати дітей на висловлення власних думок, заохочувати до складання своїх речень. Рівень самостійності другокласників під час переказування текстів має зростати впродовж року.

Формуванню в учнів умінь усно переказувати текст сприятимуть такі завдання.

Завдання до тексту «Людина в космосі»

1. Прослухайте текст.

Людина в космосі

У космос люди літають давно. Вже понад 60 років. А першим космонавтом був Юрій Гагарін. Він здійснив свій політ 12 квітня 1961 року. З того часу у світі з’явилася нова професія – космонавт. А 12 квітня щороку святкують Всесвітній день авіації та космонавтики.

2. Андрійко не дуже уважно слухав цей текст. Тому в нього виникли запитання. Чи знаєте ви відповіді на них? Розкажіть Андрійкові про те, чого він не запам’ятав.
• Скільки років люди літають у космос?
• Хто був першим космонавтом?
• Коли святкують Всесвітній день авіації та космонавтики?

Складання письмових переказів

У 3-му класі розпочинається робота над побудовою докладних письмових переказів. Зокрема, навчальною програмою передбачене формування вміння писати перекази розповідних текстів (початковий обсяг становить 50–70 слів) за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали (ключові слова і словосполучення) та дотриманням тричастинної структури висловлювання.

Навчаємо складати план

У 3-му класі в учнів формується вміння складати план тексту. Працювати над складанням плану можна по-різному. Простіший варіант, коли учням пропонується текст, поділений на логічні частини. Після його перечитування школярі виділяють головне в кожній частині, записують його одним реченням, отримуючи таким чином план переказу.

Поступово роботу над планом слід ускладнювати. Учні читають текст мовчки, самостійно визначають кількість частин у творі, встановлюють їх межі й виділяють у кожній частині найголовніше. Складений таким чином план записують на дошці.

Після такої підготовки учні зможуть приступати до самостійного складання плану. Варто зазначити, що план переказу може бути записаний як розповідними, так і питальними чи називними реченнями.

Навчити третьокласників складати план тексту за допомогою розповідних і питальних речень допоможуть такі завдання.

Завдання до тексту «У стані невагомості»

• Прочитайте текст.

У стані невагомості

У космосі люди та речі втрачають свою вагу і перебувають у стані невагомості. Вони ніби плавають між стелею й підлогою космічного корабля.

Тому на кораблі все міцно закріплене. Космонавти навіть сплять у мішках, прикріплених до стінок корабля.

Харчуються космонавти спеціальною їжею, запакованою в тюбики. З них страву видавлюють просто в рот. Адже якби їжа лежала на тарілках, то розлетілася б.

• Дайте відповіді на запитання.
1. На скільки частин поділений цей текст? (На три).

2. Про що йдеться в першій частині? (Про невагомість у космосі).

3. Який заголовок ви дали б цій частині? («Невагомість»).

4. Про що розповідається в другій частині тексту? (Про те, що в космічних кораблях усе міцно закріплене).

5. Як можна назвати цю частину? («Закріплення речей»).

6. Чим закінчується текст? (Розповіддю про спеціальну їжу для космонавтів).

7. Який заголовок ви дали б цій частині тексту? («Їжа для космонавтів»).

Кожен заголовок учні записують на дошці й у зошитах. Завершується ця підготовка висновком про те, що записані в колонку дібрані заголовки до частин тексту утворюють план цього тексту.

8. Як гадаєте, для чого потрібен план? (Щоб послідовно побудувати переказ тексту).

Вправляння в написанні переказів різних видів

У 4-му класі діти вчаться будувати різні види письмових переказів: докладний, вибірковий, стислий і творчий. З цією метою використовують розповідні тексти з елементами опису або міркування обсягом 70–90 слів. У процесі роботи над переказом удосконалюється вміння учнів складати план тексту. На допомогу їм педагог може подати опорні матеріали (зачин або закінчення тексту, ключові словосполучення тощо). Під час побудови переказів діти мають використовувати відомі їм виражальні засоби мови, дотримуватися тричастинної структури тексту, культури оформлення його на письмі.

Нагадаємо особливості стислого, вибіркового і творчого переказів.

Стислий переказ

Цей вид переказу передбачає цілісне відтворення тексту зі збереженням найголовнішого, але з опусканням подробиць і деталей. Тому, під час підготовчої роботи до побудови стислого переказу, особливу увагу слід приділяти логічному аналізу змісту прослуханого тексту, розмежуванню головного і другорядного, виявленню тих елементів змісту, які можна опустити. Наприклад:
• Прослухайте текст.

Курйозний випадок

До польоту в космос готували двох собак. Увечері перед польотом їх вивели на прогулянку й зняли поводки.

Пес із кличкою Сміливий ніби чекав цього і відразу втік у степ. Кликали, шукали його – не знайшли.

Тоді вирішили відправити в політ якогось із собак, що завжди крутилися біля їдальні. Спіймали одного гарненького, помили, прикріпили датчики. Пес не виривався, поводився спокійно.

Політ минув успішно. Коли собаки приземлилися, керівник польоту помітив підміну. Довелося про все розповісти. Підміна була порушенням програми. Однак, таким чином випадково виявили, що собак у космос можна відправляти навіть без спеціальної підготовки.

• Дайте відповіді на запитання.
1. Скільки частин має цей текст? (Три).

2. Передайте двома реченнями найголовніше в першій частині. (Перед польотом у космос собак вивели погуляти. Один із них утік).

3. Так само стисло передайте зміст другої частини. (Вирішили знайти йому заміну. Взяли песика, який крутився біля їдальні).

4. Перекажіть двома реченнями кінцівку тексту. (Політ минув успішно. Виявилося, що собаки можуть літати в космос без спеціальної підготовки).

Вибірковий переказ

Під час написання вибіркового переказу діти мають відтворити ту частину тексту, в якій дається відповідь на поставлене запитання, розкривається певна мікротема. Вибірковий переказ може бути кількох видів: за запитанням чи завданням; переказ окремого епізоду; переказ за ілюстрацією.

Наприклад:
• Прослухайте текст.

Українці в космосі

Першим українцем у космосі був Павло Попович. Він літав у космос двічі – у серпні 1962 року і в липні 1974-го. Його називали радянським космонавтом, тому що Україна тоді була у складі Радянського Союзу.

А народився і виріс він в Україні, у містечку Узині на Київщині.

У листопаді 1996 року на орбіту Землі піднявся перший космонавт незалежної України. Це був Леонід Каденюк. Політ здійснювався на американському кораблі «Колумбія». На орбіті космонавт провів понад 15 діб.

Під час цього польоту в космосі побували український Прапор, Герб, а також пролунав Гімн України.

• Напишіть переказ тієї частини тексту, в якій розповідається про Леоніда Каденюка.

Творчий переказ

До творчих відносять такі перекази, в яких не тільки відтворюється текст, а й вносяться певні зміни, доповнення в нього. Завдання для творчих переказів можуть бути дуже різноманітні:

1) поміняти місцями частини тексту;

2) змінити особу оповідача;

3) звести описи природи, дійових осіб;

4) оцінити вчинки дійових осіб;

5) придумати зачин або кінцівку.

Наприклад:
• Прослухайте текст.

Як злітає ракета?

Космічні кораблі в небо піднімають ракети. Чи ж відомо вам, як це відбувається?

Проведіть експеримент. Надуйте повітряну кульку й затисніть її отвір пальцями. А потім розтисніть пальці, й ваша кулька різко вирветься вгору. Це відбувається тому, що повітря виходить із кульки й штовхає її вперед. Коли повітря закінчиться, кулька впаде.

За таким принципом злітає ракета. Тільки замість повітря в неї – пальне. Згоряючи, воно перетворюється на газ і виривається полум’ям униз. А ракету штовхає вгору.

У процесі побудови переказів необхідно дбати про те, щоб кожен учень складав свій текст самостійно. Колективна робота має проводитися тільки на підготовчому етапі – під час бесіди за змістом прослуханого чи прочитаного тексту, лексичної, орфографічної та пунктуаційної підготовки до написання переказу.


Галина КРИЖАНIВСЬКА.

Фото: https://issuu.com