Інформація про результати здійснення державного нагляду за станом умов та безпекою праці за 9 місяців 2023 року

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР за 9 місяців 2023 року провела 177 заходів з контролю (нагляду), в рамках яких здійснено державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (9 місяців 2022 року – 198; 9 місяців 2021 року – 73).

У рамках проведення зазначених заходів виявлено 170 порушень законодавства про охорону праці (9 місяців 2022 року – 271: 9 місяців 2021 року – 54), для усунення яких роботодавцям видано 64 подання (9 місяців 2022 року – 75; 9 місяців 2021 року – 17) та 31 Припис (9 місяців 2022 року – 37; 9 місяців 2021 року – 8).

Причинами нещасних випадків на виробництві за звітний період стали:
► порушення трудової та виробничої дисципліни;
► незадовільна організація робіт;
► незастосування засобів індивідуального захисту;
► недостатній контроль за станом умов праці на робочих місцях;
► порушення правил дорожнього руху;
► недоліки в навчанні безпечних прийомів праці;
► особистісний фактор.

У звітному періоді складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення за пунктом 2 статті 5.31 КпАП ПМР (9 місяців 2022 року – 4; 9 місяців 2021 року – 13). За результатами розгляду зазначених протоколів винесено постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Також у звітному періоді Служба державного нагляду взяла участь у 10 спеціальних розслідуваннях нещасних випадків (9 місяців 2022 року – 13; 9 місяців 2021 року – 12), з них:
► 8 нещасних випадків зі смертельними наслідками (9 місяців 2022 року – 10; 9 місяців 2021 року – 8), з яких: 6 нещасних випадків, що сталися внаслідок погіршення стану здоров’я (не беруться на облік як виробничі) та 2 нещасних випадки зі смертельними наслідками, поставлені на облік як виробничі, при цьому один з них є груповим, що призвів до загибелі двох працівників;
► 1 груповий нещасний випадок;
► 1 нещасний випадок, що призвів до тяжких наслідків.

Крім того, проведено 3 розслідування нещасних випадків (9 місяців 2022 року – 7; 9 місяців 2021 року – 14) за пунктом 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду ПМР від 20 грудня 2013 року № 310 «Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» (ЗАЗ 13-50) (далі – Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебувають питання державного контролю (нагляду) в галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право провести розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від термінів давності у випадках:                          а) виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;
б) невизнання роботодавцем (уповноваженим ним представником) нещасного випадку на виробництві;
в) відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складання відповідного акта;
г) надходження інформації про нещасний випадок, який призвів або міг призвести до тяжких наслідків;
ґ) наявності розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасного випадку на виробництві;
д) незгоди потерпілого або його довіреної особи з висновками комісії, що проводила розслідування.

Також слід зазначити, що за 9 місяців 2023 року фактів приховування нещасних випадків на виробництві не виявлено (9 місяців 2022 року – 1; 9 місяців 2021 року – 0).

У рамках взаємодії з закладами органів охорони здоров’я відпрацьовано інформацію про 120 випадків виробничого травматизму (9 місяців 2022 року – 138; 9 місяців 2021 року – 152), при цьому поставлено на облік 44 нещасні випадки на виробництві (9 місяців 2022 року – 47; 9 місяців 2021 року – 66), з них 2 (9 місяців 2022 року – 4; 9 місяців 2021 року – 3.

Аналіз виробничого травматизму за 9 місяців 2023 року свідчить про зниження рівня загального виробничого травматизму на 6 % і 33 % відповідно в порівнянні з аналогічними періодами 2022 і 2023 років, при цьому поставлено на облік 2 нещасних випадки зі смертельними наслідками, що на один нещасний випадок зі смертельними наслідками менше за аналогічний показник за 9 місяців 2022 року та удвічі менше, ніж за 9 місяців 2021 року.

Фото: kromannreumert.com