Уроки української з професійним спрямуванням

Багатогранна життєдіяльність людини й суспільства загалом у ХХI столітті висуває нові вимоги, ставить раніше не відомі завдання. Освіта – царина, покликана готувати молоду людину до життя, а без знання мови сьогодні неможливо стати повноцінною інтелігентною людиною, політиком, державним діячем, кваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем у будь-якій галузі виробництва.


Молода особа, яку професію вона не обрала б, має добре засвоїти різноманітні мовленнєві особливості, вміти грамотно й по-сучасному спілкуватися з людьми.

Викладачам слід орієнтувати учнів на такий спосіб мислення, який допоміг би їм утвердитися в суспільстві повноправними громадянами держави. Справа учнів – стати в майбутньому кваліфікованими працівниками. Отже, викладачі-мовники можуть спільними зусиллями допомогти їм здобути елементарні професійні знання та вміння. Для досягнення цієї мети можна спланувати й провести заняття з елементами профорієнтації.

На таких уроках збагачується словниковий запас учнів професійною лексикою (тема «Комунікація в професійній галузі», «Професійне спілкування», «Етика професійного спілкування»), формуються вміння й навички користування засобами мови в різних ситуаціях, тісно пов’язаних із професією («Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні»). Учні будують логічно правильні й композиційно завершені висловлювання («Робота над створенням реклами», «Нарис про людину – видатного представника певної професії», написання переказів професійного спрямування). У процесі цієї діяльності доречно використовувати тексти фахового змісту, практичні вправи зі словами-професіоналізмами, завдяки яким відбувається засвоєння орфоепічних і граматичних норм української літературної мови.

Поєднання інтерактивних технологій із професійною лексикою дає позитивні результати під час викладання української мови: учні вчаться вільно висловлювати свої думки; виробляється вміння працювати в колективі; зростає почуття відповідальності за спільну справу; навчання набуває конкретного практичного застосування.

Готуючись до проведення таких уроків, слід конкретно визначати, як можна поєднати основний мовний матеріал з різними спеціальностями, адже професії вимагають забезпечення їх відповідною термінологією, причому з переважанням не іншомовних, а питомих українських слів, зрозумілих для широкого загалу.

Для кращого оволодіння багатим арсеналом слів-термінів, кліше-форм, синтаксичних конструкцій різних спеціальностей доречно різноманітити види робіт.

Вибірковий диктант

Прочитайте речення, знайдіть у них професійні слова, розкрийте їхнє значення і вкажіть, якої професії вони стосуються:

1. Запарувала рілля, тьмяно заблищали на сонці одвернуті лемешами скиби землі. (Г. Тютюнник).

2. Лікарка мовчки вийняла з-під пахви хворої термометр, мружачись проти світла, довго придивляючись до блискучої шкали. (Ю. Збанацький).

3. Прогрівати насіння найзручніше у звичайних термостатах. (журнал).

4. Для того, щоб передати велетенські напруження від однієї частини машини до другої, треба, щоб палець поршня і втулка шатуна були абсолютно точно підігнані одне до одного. (В. Собко).

5. Там росли тонка матіола з міцним ароматом, пахучий гострий тютюн, терпкий любисток. (Г. Тютюнник).

6. Є у фізіології таке поняття – ударний об’єм серця. Під цим терміном розуміють кількість крові, яку викидає серце в аорті за одне скорочення. (з журналу).

Написання творів на теми: «Мій професійний вибір», «Шлях до професії», «Горде ім’я робітник», «На виробничому навчанні», «Відомий представник професії», «Моя майбутня професія».

Розподільне письмо

Згрупувати подані терміни залежно від одержаних знань, галузі їх застосування. Визначити, користуючись словниками, які з наведених термінів мають українські відповідники.
Розвиток, психоаналіз, інтерлінгвістика, суфікс, фехтування, фільтрування, методика, фініш, узагальнення, натуралізм, диктатура, формування, форсувати, алгоритм, фосфоресценція, алітерація, кореляція, фракціонування, фрезерування, анафора, білінгвізм, концентрація, гімн, конфлікт, перипетія, манускрипт, так, помпезність, експеримент, шарада, систематизація, типізація, титр.

Робота з тестами

1. У якому рядку тільки медичні терміни:
а) терапія, гіпотеза, дефіцит, сигма;
б) антропологія, конверсія, аврал, автобіографія;
в) комплекс, інверсія, автограф, діамант;
г) температура, скальпель, пігулки, ординатор;

2. У якому рядку подані синоніми
до слів-термінів – негоціант, афіша, нюанс, аплодисменти, бард:
а) продавець, запрошення, можливість, турбота, митець;
б) меценат, картина, нота, аплодувати, баян;
в) купувати, оголосити, відтінити, плескати, поетизувати;
г) купець, оголошення, відтінок, оплески, поет.

3. У якому рядку вжито професійну лексику:
а) У шкіряних мішках стояли стоси старої щирозлотої монети. (І. Франко).
б) Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво. (М. Стельмах).
в) У пам’яті іде за мною слідом моє село, де плакав і радів. (М. Сингаївський).
г) Летять білі чайки, летять білі чайки блакитного дня. (О. Білаш).

Індивідуальні та групові вправи з теми «Означення. Узгоджене й неузгоджене означення»

Перша професія – ДИЗАЙНЕР ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ 

1. Вправа на визначення узгоджених і неузгоджених означень

Запишіть речення, знайдіть означення, підкресліть їх, визначте, які з них узгоджені, а які неузгоджені. Поясніть, чому ви зробили саме такий вибір.

Найближчим часом люди будуть мати можливість подорожувати віртуальними світами. Для цього знадобиться дизайнер віртуальної реальності. Він матиме здібності художника і програміста. (До речі, здобути відповідні знання можна в Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара).

2. Розподільна робота «Узгоджені – неузгоджені» (виконується в групах)
Для того, щоб дізнатися про наступні професії, потрібно правильно розподілити словосполучення з узгодженими й неузгодженими означеннями.

Ця професія, попит на роботів, найближче десятиріччя, професіонали з робототехніки, індивідуальні плани, настав час діяти, на ранній стадії, перша освіта, потрібні знання, у медичній академії.

Друга професія – IT-ГЕНЕТИК

Прогнозують, що ця професія буде доволі популярною в найближче десятиріччя. IT-генетики складатимуть індивідуальні плани лікування та запобігатимуть хворобам на ранній стадії. (Здобути потрібні знання можна не лише за кордоном, а й в Україні, як от у Дніпропетровській медичній академії.)

Узгоджені: ця професія, найближче десятиріччя, індивідуальні плани, на ранній стадії, перша освіта, потрібні знання, у медичній академії.

Третя професія – ПРОЕКТУВАЛЬНИК РОБОТІВ

Настав час діяти не людям, а роботам!
Попит на роботів із кожним роком збільшується, а отже, знадобляться професіонали робототехніки, які вмітимуть їх створювати. Зокрема потрібними будуть робототехніки, які працюватимуть у побутовому напрямку (наприклад, над створенням робота-прибиральника, робота-садівника тощо).

Неузгоджені: попит на роботів, професіонали з робототехніки, настав час діяти.

3. Дослідження-трансформація
Для виконання наступного завдання слід пригадати, які словосполучення називаються синонімічними? (Словосполучення, різні за будовою і морфологічним вираженням, але однакові або близькі за своїм лексичним значенням, називаються синонімічними. Наприклад: школярські будні – будні школяра).

До поданих словосполучень з узгодженими означеннями доберіть синонімічні словосполучення з неузгодженими означеннями.

Київські заклади, корисна їжа, професійна порада, фізіологічні потреби, професійні вершини, недосвідчений робітник, відверта розмова.

4. Творча робота
Завдання: кожна група отримує назву професії майбутнього. Треба подумати, чим можуть займатися люди вказаних професій і скласти речення, підкреслити означення, визначити узгоджені вони чи неузгоджені.

Четверта професія – ШКІЛЬНИЙ ДІЄТОЛОГ

Він навчатиме дітей правильному споживанню їжі та відповідатиме за те, щоб учні харчувалися відповідно до їхніх фізіологічних потреб.

П’ята професія – ПРОЕКТУВАЛЬНИК «РОЗУМНОГО СЕРЕДОВИЩА»

Знання та вміння в галузі програмування та ІТ-технологій допоможуть стати фахівцем, який розроблятиме системи управління домогосподарством без участі людини. Складіть твір-презентацію такої системи.

Шоста професія – БУДІВЕЛЬНИК «РОЗУМНИХ» ДОРІГ

Вибирає та встановлює «розумне» дорожнє покриття з датчиками контролю стану дороги, а також «розумні» знаки, розмітку і системи відеоспостереження.

Сьома професія – МЕНЕДЖЕР КОСМОТУРИЗМУ

Розроблятиме туристичні програми з відвідин навколокосмічного простору, космічних споруд та орбітальних комплексів, зокрема баз на Місяці.

Восьма професія – УЧИТЕЛЬ АБО ТЬЮТОР

Педагог, який створює індивідуальні освітні програми та супроводжує учня або студента в процесі навчання.

На сьогодні розглянуті професії межують із фантастикою, та вже через 10 – 15 років вони стануть реальними й актуальними. ВАЖЛИВО: щоб опанувати будь-яку з цих професій, потрібен учитель, який є основою знань для кожної людини.

Також можна проводити уроки з застосуванням різних ігор, зокрема й профорієнтаційних, які допоможуть учням поринути в специфіку ринкових взаємин через штучно створені ситуації. Під час їх проведення неминучий елемент змагань, захоплення та азартності, що вводить учасників гри у світ конкуренції. Такі ігри можуть використовуватися безпосередньо на уроках української мови.

РОЛЬОВА ГРА «СПІВБЕСІДА З РОБОТОДАВЦЕМ»

Мета вправи: вироблення навичок ефективної самопрезентації. Кожен учасник пробує себе в ролі претендента або роботодавця. Ведучий тренінгу може дати установку на відмову «шукача» або пред’явлення йому жорстких вимог. Це додасть грі більш реалістичного і творчого характеру.

Члени групи, які не беруть участь у співбесіді, є спостерігачами. По її завершенні вони аналізують і оцінюють діалог, дають настанови «шукачу» щодо ефективності його самопрезентації та поведінки на співбесіді.

Отже, професійне спрямування учнів на уроках української мови поглиблює знання вихованців, примушує їх оперативно мислити, а не просто пасивно сприймати чергову тему. Здійснення міжпредметних зв’язків – веління часу, оскільки відкриває можливості до впровадження елементів проблемного викладу матеріалу, посилює значною мірою ефективність навчання та виховання, робить його комплексним, викликає цікавість і відповідальність за вибір професії.


Галина КРИЖАНIВСЬКА.

Фото: triptonkosti.ru