Інформація про результати здійснення державного нагляду за станом умов і безпекою праці у 2023 році

Служба державного нагляду Міністерства юстиції ПМР провела за звітний період 233 контрольних заходи, в рамках яких здійснено державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (2022 р. – 277, 2021 р. – 101).

Під час вказаних заходів виявлено 229 порушень (2022 р. – 377. 2021 р. – 76), для усунення яких роботодавцям видано 90 подань (2022 р. – 110, 2021 р. – 26) та 37 розпоряджень (2022 – 55, 2021 – 13).

Необхідно зазначити, що найбільш поширеними порушеннями, виявленими в ході заходів з контролю (нагляду) були:
– відсутність навчальної підготовки та порушення термінів повторних інструктажів і перевірки знань з охорони праці керівниками та фахівцями організацій;
– незабезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;
– відсутність обов’язкового медичного огляду працівників;
– не проведення атестації робочих місць за умовами праці.

У звітному періоді складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за пунктом 2 статті 5.31 Кодексу про адміністративні правопорушення ПМР (2022 р. – 5, 2021 р. – 13), за наслідками розгляду яких винесено постанови про накладення адміністративних штрафів у сумі 6 440 (шість тисяч чотириста сорок) рублів ПМР.

Ініційовано проведення 20 спеціальних розслідувань нещасних випадків (2022 р. – 16, 2021 р. – 14), з яких:
1) 14 нещасних випадків, що призвели до смерті, не беруться на облік як виробничі, (2022 р. – 7, 2021 р. – 6), оскільки:
– 12 нещасних випадків сталися внаслідок погіршення стану здоров’я (природна смерть);
– 2 нещасні випадки зі смертельним наслідком сталися через збіг непередбачених обставин, а також перебування потерпілого працівника у стані алкогольного сп’яніння;
2) 6 нещасних випадків поставлені на облік, як виробничі (2022 р. – 9, 2021 р. – 8), внаслідок яких постраждало 9 осіб (2022 р. – 17, 2021 р. – 10), з них:
– 3 нещасні випадки зі смертельним наслідком, загинуло 3 особи (2022 р. – 5, 2021 р. – 4);
– 2 групові нещасні випадки, в результаті яких постраждало всього 5 осіб, із них 2 особи загинули, 3 – одужали;
– 1 нещасний випадок спричинив тяжкі наслідки (працівник перебуває на лікарняному).

Крім того, проведено 4 (2022 р. – 9, 2021 р. – 16) розслідування нещасних випадків за пунктом 12 Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого Постановою Уряду ПМР від 20 грудня 2013 року № 310 «Про затвердження розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» (ЗАЗ 13-50) (далі – Положення про розслідування), згідно з яким державний інспектор виконавчого органу державної влади, у віданні якого перебувають питання державного контролю (нагляду) в галузі охорони праці, з залученням технічної інспекції з охорони праці профспілок та (або) відповідних органів державного нагляду (контролю), має право здійснити розслідування нещасного випадку на виробництві, незалежно від строків давності у випадках:
– виявлення прихованого нещасного випадку на виробництві;
– надходження інформації про нещасний випадок, який спричинив або міг призвести до тяжких наслідків.

З огляду на особливу думку членів комісії зі спеціального розслідування, Службою державного нагляду Міністерства юстиції ПМР було розглянуто розбіжності в питаннях розслідування, оформлення та обліку одного нещасного випадку зі смертельним наслідком (2022 р. – 2, 2021 р. – 2).

У рамках взаємодії зі слідчими органами та установами охорони здоров’я виявлено один факт приховування нещасного випадку на виробництві. За цим фактом керівника організації за порушення вимог чинного законодавства про охорону праці притягнуто до адміністративної відповідальності.

У межах співпраці з установами органів охорони здоров’я опрацьовано інформацію щодо 155 випадків виробничого травматизму і поставлено на облік 59 нещасних випадків на виробництві (2022 р. – 61,2021 р. – 83).

Аналіз виробничого травматизму за 2023 рік свідчить про зниження рівня загального виробничого травматизму на 3 % порівняно з 2022 роком та на 29 % порівняно з 2021 роком.
За рівнем смертельного виробничого травматизму, взятого на облік, відзначено зниження на 1 випадок порівняно з 2022 роком, коли було зафіксовано 5 нещасних випадків на виробництві зі смертельним наслідком (2021 р. – 4 нещасні випадки зі смертельним наслідком).

Причинами нещасних випадків на виробництві за звітний період стали:
– порушення трудової та виробничої дисципліни;
– невикористання засобів індивідуального захисту;
– незадовільна організація робіт;
– порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
– порушення правил дорожнього руху;
– особистісні чинники.