УРЯДОВЦІ – про насущне

Одним із питань, що розглядалося під час чергового засідання вищого виконавчого органу влади, стало використання нового ресурсу, метою якого є спрощення збору статистичних відомостей та підвищення ефективності їх використання в управлінні економічних та соціальних процесів.


Запропонована систематизація сприятиме організації процесу здобуття інформації від органів державної влади та управління у більш структурованому вигляді, що у свою чергу забезпечить більш точний та оперативний аналіз. Важливо зазначити, що метою такого підходу є спрощення процесу збору даних і покращення якості інформації, що надходить.

Особлива увага приділятиметься інтеграції та централізації даних на державному рівні, щоб не доводилося дублювати та неефективно використовувати бюджетні кошти на багаторазовий збір одних і тих самих даних різними органами. До того ж, упровадження нової аналітичної платформи сприятиме оптимізації обробки інформації, скорочуватиме час на її аналіз обґрунтованих рішень на основі статистичної інформації.

Цю тему на майданчику Уряду обговорювали вже давно. Як зазначив Олександр Розенберг, приведення усієї статистичної звітності до реалій сьогоднішніх днів є гострою необхідністю.

Ще одне питання – затвердження порядку направлення громадян для обстеження на апараті МРТ. Протягом останніх років у республіці особливу увагу приділяють забезпеченню соціальних гарантій у галузі охорони здоров’я. За цей час розроблено низку програм, які забезпечують своєчасне надання допомоги придністровцям як усередині держави, так і поза її межами. На засіданні Уряду затвердили порядок спрямування пацієнтів на проходження цієї важливої процедури. Необхідні ліміти закладені в республіканському бюджеті-2024. Для проходження МРТ при собі необхідно мати пакет документів, що складається з довідки від лікаря та детальної виписки з результатами інших досліджень, їх описом та висновком.

Пацієнтів, обмежених у русі, для надання планової медичної допомоги доставлятимуть до лікарні на автомобілі, наданому установою. Графік проведення магнітно-резонансної томографії у плановому порядку встановлюється відповідальним органом, у віданні якого перебувають питання охорони здоров’я. У разі невідкладної ситуації обстеження проводитиметься в терміновому порядку.

Учасники засідання внесли зміни та доповнення до Постанови про порядок компенсаційного озеленення, спрямовані на спрощення окремих процедур у цьому питанні. Нагадаємо, за дорученням Глави держави Уряд минулого року розробив правила про відновлення та примноження зелених насаджень як на землях державного лісового фонду, так і в межах населених пунктів. Такий метод передбачає посадку нових насаджень замість зрізаних. Причому кількість молодих саджанців має бути вдвічі більшою.

Доповнення, внесені до документа, ухвалили після численних звернень державних адміністрацій, оскільки громадяни клопотали про спрощення процедури озеленення у разі знесення дерев фізичними особами. Відтепер, якщо якась особа знищить до 5 дерев, їй не потрібно буде розробляти й реалізовувати проект з компенсаційного озеленення. Відновлення зелених насаджень провадитимуть у тих місцях, на які вкаже представник державної адміністрації, пояснив начальник Державної служби екологічного контролю та охорони навколишнього середовища Василь Сотников.

Нові умови передбачають використання принципу компенсаційного озеленення і для комунальних служб під час ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій.


Iрина МАСЛОВА.