Засідання Уряду: коротко про головне

Учасники засідання вищого виконавчого органу влади опрацювали широку низку важливих для життя республіки питань.


Зокрема йшлося про необхідність звільнення від оподаткування грантів, що видаються для розвитку туристичної інфраструктури в Придністров’ї. Розвиток галузі є однією з пріоритетних у республіці, оскільки цей сектор економіки сприяє зростанню доходів країни, створенню нових робочих місць, а також залученню інвестицій.

Законопроект представив перший заступник Голови Уряду – міністр економічного розвитку Сергій Оболоник з акцентом на тому, що в нашому краї внутрішній туризм розвивається досить динамічно. Велика роль у цьому належить підтримці держави. Наприклад, у межах Року агропромислового комплексу, сільських територій та сільського туризму відбувся республіканський конкурс на здобуття грантів щодо створення об’єктів сільського туризму. Рушійна ініціатива була профінансована коштом Фонду розвитку підприємництва в розмірі 1,6 млн руб. Однак, відповідно до чинного податкового законодавства, сума виданих грантів стала об’єктом оподаткування.

Під час обговорення Сергій Оболоник пояснив:

«Пропонується з 1 січня 2025 року кошти, отримані організацією, фізичними особами та індивідуальними підприємцями у вигляді грантів, безоплатної субсидії, надані на заходи, пов’язані з розвитком галузі туризму в ПМР, звільнити від сплати податку на доходи, прибуткового податку з виручки. Метою прийняття вищезгаданих проектів законів є підтримка розвитку сучасної конкурентоспроможної туристичної галузі, підвищення привабливості республіки на внутрішньому та міжнародному ринку».

Законопроект підтримали всі учасники засідання.
Ще одне важливе питання – єдиний підхід до нарахування зарплат.
Передбачається, що з 1 квітня зростуть заробітні плати в усіх медустановах і почне діяти пілотний проект, відпрацьований минулого року на базі Республіканської клінічної лікарні. Під час засідання затвердили єдиний порядок та критерії реалізації пропонованого механізму.

Нова система передбачає нарахування коштів відповідно до рівня медустанови. Слід пояснити, що в республіці діє трирівнева система надання медичної допомоги. Що вищий рівень компетенції медпрацівників і складніші методи діагностики та лікування, то вища оплата їхньої праці. За формування кінцевого розміру щомісячної заробітної плати працівників відповідає керівник організації. Завдяки упровадженню затвердженого документа, процес обіцяє бути прозорим і зрозумілим як роботодавцю, так і трудовому колективу.

Все залежатиме від кваліфікації та навантаження працівника. Відповідно до розроблених заходів сумарне нарахування заробітної плати, зокрема і стимулюючих доплат кожному працівнику за місяць, без урахування матеріального заохочення від надання платних медичних послуг та іншої діяльності, що приносить дохід, не може перевищувати 2 300 розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати, а це близько 18,6 тис. рублів. Наприклад, таку зарплату можуть отримувати реаніматологи, хірурги високої кваліфікації, лікарі функціональної діагностики, інфекціоністи, лікарі-рентгенологи.

Щодо кожного працівника здійснюватиметься оцінка ефективності та інтенсивності його праці в розрахунковому періоді на основі як кількісних, так і якісних показників праці за спеціальністю.


Iрина МАСЛОВА.