Соціальне підприємництво в Придністров’ї

Соціальне підприємництво в сучасному світі стає все популярнішим. Що ж це таке?

Є таке поняття – соціальне підприємство. Це компанія, яка веде підприємницьку діяльність, але націлена на пом’якшення або вирішення найбільш актуальних соціальних проблем у суспільстві, досягнення соціального ефекту. Доходи соціального підприємства не розподіляються між учасниками господарчих суб’єктів, а вкладаються в такі сфери, як боротьба з безробіттям, захист прав громадян, навколишнього середовища. До соціальних підприємств може належати будь-яка організація малого або середнього бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва та соціально орієнтовані організації можуть працювати в різних сферах. Це може бути охорона здоров’я, сільське господарство, обслуговування, освіта тощо.

Слід зазначити, що в цілях розвитку соціального підприємництва та підтримки соціальних підприємців Міністерством економічного розвитку РФ, починаючи з 2012 року, реалізується низка заходів у рамках державної програми підтримки малого та середнього підприємництва.

До цих заходів належать: можливість отримання суб’єктами малого та середнього бізнесу бюджетних субсидій у разі, якщо ними створюються робочі місця і забезпечується зайнятість інвалідів, надаються послуги або проводиться спеціальне обладнання для інвалідів, а також передбачається отримання субсидій особами з-поміж інвалідів, які бажають розпочати підприємницьку діяльність, отримання необхідних освітніх послуг і можливість супроводу бізнес-проектів за участю Центрів інновацій соціальної сфери.

У Придністров’ї так само, як і в Росії, деякі заходи спрямовані на підтримку соціального підприємництва. Так, згідно з Розпорядженням Уряду ПМР «Про сприяння організаціям інвалідів у ПМР», з метою підтримки організацій інвалідів зі сприяння державним і муніципальним установам, унітарним підприємствам, а також іншим організаціям, у статутному капіталі яких не менше як 50 % акцій належить республіці або муніципальному утворенню, рекомендується віддавати пріоритет під час укладання договорів на постачання продукції або на виконання ремонтно-будівельних робіт організаціям інвалідів, які виготовляють цю продукцію або виконують ремонтно-будівельні роботи за умови наявності в організації інвалідів ліцензії на здійснення діяльності, одержаної згідно з вимогами чинного законодавства ПМР.

На сьогодні в республіці в рамках чинного податкового законодавства деяким категоріям соціальних підприємців надаються пільги соціального характеру. Так, відповідно до Закону ПМР «Про податок на прибутки організацій» доходи від реалізації під час обчислення оподатковуваної бази з податку на прибутки зменшуються на витрати організацій на благодійні цілі на території Придністров’я у вигляді безоплатно переданих товарів, продукції, основних фондів, грошей, іншого майна, а також витрати організацій на безоплатне виконання робіт, надання послуг:

— для оздоровчих фондів, громадських організацій і об’єднань, зареєстрованих у встановленому порядку, в яких інваліди становлять не менше 50 % від загальної середньооблікової чисельності;

— для науково-дослідних, наукових організацій;

— для громадських організацій (об’єднань), організацій освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та спорту, клубів народнопромислової та дитячої творчості.

Пільги надаються за умови спрямування зазначених коштів на статутні цілі цих суб’єктів. Зазначені фонди, організації, громади, клуби, що отримали такі кошти, по закінченні звітного кварталу подають до податкового органу за місцем свого перебування документальний звіт про суми та про цільове їх витрачання. У разі використання безоплатно отриманого майна не за призначенням організація, яка одержала це майно, зобов’язана сплатити податок із суми одержаного прибутку в загальновстановленому порядку.

Законом ПМР «Про податок на прибутки організацій» закріплено низку норм, які передбачають надання пільгових умов оподаткування для новостворених організацій, зокрема, для новостворених організацій, які здійснюють виробництво та перероблення сільськогосподарської продукції (крім підакцизної продукції), виробництво продовольчих товарів, товарів народного споживання, медичної техніки та виробів, лікарських препаратів, технічних засобів профілактики інвалідності й реабілітації інвалідів, а також для новостворених мікропідприємств, які здійснюють визначені цим Законом види діяльності.

Згідно з Законом ПМР «Про єдиний соціальний податок» не включаються до складу прибутків, що підлягають оподаткуванню, суми матеріальної допомоги, які надають некомерційні організації, що здійснюють свою діяльність шляхом спонсорської та благодійної допомоги.

Крім того, в оподатковувану базу (в частині суми податку, що підлягає зарахуванню в Єдиний державний фонд соціального страхування ПМР на цілі соціального страхування громадян, що працюють) не включаються також безоплатні виплати на користь фізичних осіб, не пов’язаних із платником трудовим договором або договором цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт (надання послуг), або авторським чи ліцензійним договором.

Нині в Придністров’ї діють знижені ставки єдиного соціального податку, що застосовуються юридичними особами під час працевлаштування незайнятих і безробітних громадян, молодих фахівців і студентів очної форми навчання на додатково створені робочі місця.

Згідно з Законом ПМР «Про індивідуальний підприємницький патент» встановлена пільга під час розрахунку і внесення плати за патент таким категоріям осіб:

— інвалідам, самотнім батькам, одному з батьків, який виховує дитину-інваліда віком до 18 років;

— дітям-сиротам і дітям, що залишилися без піклування батьків, які вчаться у навчальних закладах за очною формою навчання, до закінчення їхнього навчання, але не пізніше, ніж до досягнення ними 25-річного віку;

— пенсіонерам, які досягли пенсійного віку;

— одному з подружжя, який не взяв повторний шлюб, і батькам учасників бойових дій із захисту ПМР, загиблих (померлих, зниклих безвісти) під час виконання військового і службового обов’язку;

— одному з подружжя, який не взяв повторний шлюб, і батькам померлих внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, пов’язаного з участю у бойових діях, учасникам бойових дій із захисту республіки;

— учасникам бойових дій із захисту Придністров’я, а також учасникам бойових дій у локальних війнах і збройних конфліктах на території інших держав;

— особам, які на момент реєстрації є індивідуальними підприємцями, але перебувають більше одного місяця на обліку як безробітні в Центрі зайнятості населення.

На сьогодні розроблено проект розпорядження Уряду ПМР з метою внесення необхідних поправок до другого читання проекту Закону ПМР «Про внесення змін і доповнень до Закону ПМР «Про республіканський бюджет на 2018 рік», який передбачає можливість робити часткове відшкодування господарчим суб’єктам грошових коштів, які були витрачені ними на виплату відсотків по кредитах.

Наталія   ОВЧАРЕНКО,   Ксенія   ВАСИЛЕНКО.