Проблеми екології

Минулого тижня в лабораторії системного забезпечення мікроклімату Бендерського політехнічного інституту пройшов круглий стіл, на якому студенти, викладачі вишу та спеціалісти-екологи провідних підприємств міста розглянули спектр екологічних проблем Придністров’я.

Основою заходу стали доповіді студентів про стан екології у промислових центрах нашої держави та на окремих підприємствах – флагманах придністровського промислового виробництва. Присутнім було запропоновано 8 екологічних рефератів. Слід зауважити, що всі роботи студентів були виконані під керівництвом науковця, викладача кафедри теплогазопостачання та вентиляції Світлани Наумової.

У своїх рефератах студенти ІІІ курсу Станіслав Гардашин («Системи очищення шкідливих викидів промислових підприємств»), Олег Фазли («Екологічна характеристика підприємств чорної металургії»), Христина Курлат («Вплив викидів теплових енергопідприємств на атмосферу») торкались окремих аспектів забруднення зовнішнього середовища. Головною метою зазначених доповідей було розширення знань студентів у сфері сучасних технологічних засобів очищення повітря, води, ґрунту.

Зокрема, Станіслав Гардашин розповів учасникам круглого столу про практичне застосування в очищенні газових викидів промислових методів абсорбції, хемосорбції, а також термічного та каталітичного методів. Змістовним і водночас оригінальним за змістом був реферат Олега Фазли. Майбутній інженер системно розкрив усі больові точки виробництв чорної металургії, внаслідок яких навколишнє середовище стає небезпечним для здоров’я людини. Олег також зазначив фактори забруднення, що призводять до конкретних захворювань і негативно впливають на екосистеми.

Непідкупну зацікавленість присутніх викликав реферат студентки Ірини Мартинюк на тему «Вплив шкідливих викидів цементного виробництва на екологію міста Рибниці». Цікаво і похвально, що абітурієнтка використовувала у своєму дослідженні історичну довідку про промислове виробництво цементу на Рибницькому цементному комбінаті. За свідченням Ірини, найбільш складним для рибницького підприємства стосовно екології був 2007 рік. Тоді зі 100% обсягів шкідливих викидів комбінату було очищено лише 43%. І на сьогодні на підприємстві наявні суттєві екологічні проблеми.

Вивченню ситуації щодо шкідливих викидів в атмосферу котельних МУП «Бендеритеплоенерго» був присвячений реферат Катерини Антосьєвої та Владислави Хоптій. Як зазначили студентки, нині в Бендерах працюють 23 котельні, які для виробництва теплоенергії використовують лише природний газ. Це хороша позитивна тенденція. Та все одно щорічно в атмосферу потрапляє близько 150 тонн небезпечних смол і попелу. Доповідачі зазначили, що підприємству потрібно більш відповідально виконувати вимоги Закону ПМР «Про охорону атмосферного повітря».

Своє дослідження та бачення проблеми забруднення навколишнього середовища Молдавською ДРЕС оприлюднила Христина Фокша – одна з кращих студенток факультету. На її думку, найбільшу небезпеку для екології Дністровська і навколишніх населених пунктів становлять відходи виробництва станції: шлаки, зола, азотисті аерозольні з’єднання. Зараз станція працює не на повну потужність і дещо зменшує порівняно з попередніми роками кількість шкідливих викидів. Та кількість їх все ж залишається значною. У 2016 році їх обсяг склав 2 141 тонну. Світлана запропонувала не економити на природоохоронних заходах.

Анастасія Мошняга присвятила свій реферат проблемам, пов’язаним із виробництвом металу на Молдавському металургійному заводі. Як повідомила Анастасія, проблеми екології Рибниці перебувають на постійному контролі з боку профільного комітету Верховної Ради. Такий стан справ вселяє надію на покращання екологічної ситуації в найбільш проблемному з екологічної погляду регіоні Придністров’я.

Підбиваючи підсумки круглого столу, присутні також наголосили на значному зростанні обсягів шкідливих викидів від пересувних джерел забруднення атмосфери – автомобілів. На заході було вирішено і надалі проводити засідання круглого столу щодо проблем екології.

Володимир   ПУКЛІЧ.