Про роботу і відпочинок у поточному році

Міністерство з соціального захисту і праці ПМР, виконуючи Постанову Уряду від 20 квітня 2020 року № 122 «Про перенесення вихідних днів у 2020 році», з метою раціонального використання робочого часу, а також запобігання розповсюдженню нової коронавірусної інфекції в умовах особливого правового режиму – надзвичайного стану – повідомляє, що у 2020 році переносяться наступні вихідні дні:

а) з 17 жовтня суботи на 21 квітня вівторок; б) з 9 листопада понеділка на 22 квітня середу;

в) з 5 грудня суботи на 23 квітня четвер;

г) з 19 грудня суботи на 24 квітня п’ятницю.

Відповідно, 17 жовтня, 9 листопада, 5 грудня і 19 грудня 2020 року є робочими днями. Вказані перенесення поширюються на осіб, які працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня, в органах державної влади й управління, органах місцевого самоврядування, організаціях.

Виняток становлять: співробітники Міністерства внутрішніх справ; Міністерства охорони здоров’я і підвідомчих йому державних організацій; Державної служби виконання покарань Міністерства юстиції; банківських установ; організацій недержавної й немуніципальної форм власності, в яких рішення приймають керівники цих організацій; організацій освіти, які здійснюють реалізацію освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, спеціальної (корекційної) освіти всіх видів, додаткової освіти, освітніх програм початкової, середньої, вищої професійної освіти та додаткових освітніх програм із застосуванням електронного навчання і дистанційних освітніх технологій.

Тривалість установленого робочого дня в суботу – 5 грудня і 19 грудня 2020 року і в понеділок 9 листопада 2020 року повинна дорівнювати тривалості робочого дня, за який здійснюється відпрацювання, за винятком 17 жовтня 2020 року, який оголошений скороченим робочим днем згідно з Указом Президента ПМР від 16 жовтня 2020 року № 396 «Про оголошення 17 жовтня 2020 року скороченим робочим днем».

В іншому випадку відсутність працівника на роботі у встановлений робочий день без поважної причини є підставою для застосування роботодавцем дисциплінарного стягнення, а невідпрацювання планової кількості робочого часу за відповідні місяці (жовтень, листопад, грудень 2020 року), затвердженого наказом Міністерства з соціального захисту і праці ПМР від 5 червня 2019 року № 507 «Про затвердження виробничого календаря і планової кількості робочого часу на 2020 рік» слугуватиме підставою для зменшення заробітної плати цього працівника. Вимоги щодо відпрацювання перенесених вихідних днів поширюються також на працівників, які перебували у вищевказаний період у відпустці без збереження заробітної плати, на лікарняному (карантині з дітьми).

НА  ДОПОМОГУ БАГАТОДІТНИМ  РОДИНАМ

Міністерство з соціального захисту і праці ПМР доводить до відома багатодітних сімей про можливість отримання ними у 2020 році навчального приладдя для учнів, що живуть у багатодітних сім’ях, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей (до досягнення ними 18 років станом на 1 вересня чергового навчального року), а також усиновлених або прийнятих під опіку (піклування), середньодушовий прибуток яких не досягає 100 % від величини прожиткового мінімуму.

Отримати навчальне приладдя у вигляді набору канцелярських товарів (зошити, ручки, альбоми тощо) у грудні 2020 року має право один із батьків чи законних представників, звернувшись до керівництва організації освіти, яку відвідують діти.

Уляна   БОНДАРЧУК

Фото: president.gospmr.org