НВ ЗАТ «ЕЛЕКТРОМАШ» – гарантія працевлаштування

Лідер машинобудівної галузі ПМР продовжує брати активну участь у реалізації ініціативи Президента Вадима Красносельського з підготовки робітничих кадрів у рамках системи дуальної освіти.

Між НВ ЗАТ «Електромаш» в особі генерального директора Володимира Трандасіра і ДОУ СПО «Придністровський коледж технологій та управління» в особі директора Оксани Деніченко 26 жовтня відбулося підписання договору про спільну професійну підготовку кадрів за спеціальністю: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання» за участю начальника управління професійної освіти Міністерства просвіти ПМР Людмили Тануркової.

У процесі навчання учні придбають професійні навички, беручи безпосередню участь у виробничому процесі, а також під час виконання робіт з дотриманням відповідних вимог до їхньої якості. Орієнтовно, заняття планують розпочати з 1 грудня 2020 року. Термін навчання – 5 місяців. Після закінчення курсу учнів чекає кваліфікаційний іспит, за підсумками якого їм буде присвоєна відповідна кваліфікація, підтверджена документами державного зразка.

За словами викладача навчального центру підприємства Валерія Землякова, набиратимуть групу з 15 осіб. «30 % навчальних занять складе теорія, а 70 % – практика. НВ ЗАТ «Електромаш» потрібні фахівці за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання». На жаль, останнім часом у республіці з різних причин не навчали за цією спеціальністю. Дуальна освіта дає можливість учневі здобути певний рівень знань і адаптуватися в реальному виробничому середовищі, сформувати професійну компетенцію, а також успішно працевлаштуватися за фахом після закінчення терміну навчання. У такий спосіб ми готові надати допомогу в підготовці робітничих кадрів і для інших зацікавлених підприємств, які відчувають гострий дефіцит у кваліфікованих кадрах. Безумовно, щоб навчатися, молоді люди повинні знати ази знань у галузі фізики», –зауважив Валерій Степанович.

Згідно зі Стратегією розвитку ПМР на 2019 – 2026 роки, важливим завданням для всіх органів влади є також сприяння зайнятості населення, зокрема формування державного замовлення на навчання фахівців для бюджетного сектора і реального сектора економіки з метою гарантованого працевлаштування кожного з випускників навчальних організацій середньої та вищої професійної освіти. Дуальне навчання сприятиме цьому. Завод забезпечує на своїй базі реалізацію програми практичного навчання, відповідно до вимог професійної освітньої програми. Система дуальної освіти передбачає взаємодію підприємств із навчальними закладами, де учні будуть вивчати теоретичні знання, які їм необхідні для освоєння професії. Тому за підсумками навчання їм буде видаватися документ про освіту державного зразка. У процесі вироблення та засвоєння практичних навичок також передбачається задіяти кваліфікований інженерний персонал заводу і досвідчених робітників-наставників.

Окрім цього, дуальна освіта допомагає вирішити ще один важливий пункт Стратегії, а саме забезпечення поточних і перспективних потреб економіки ПМР у професійних кадрах необхідної кваліфікації, створення умов для розвитку безперервної освіти.

Валерій Земляков нагадав, що навчальний центр був відкритий за дорученням Президента відповідно до Положення Уряду ПМР «Про практико-орієнтовану (дуальну) систему підготовки кадрів». «Дуальна система освіти є важливим елементом закріплення молоді в Придністров’ї, фактором забезпечення робітничими кадрами наших високотехнологічних підприємств. Вона відповідає інтересам усіх сторін, які беруть в ній участь, – держави, підприємств і працівників. Для підприємства – це можливість підготувати кадри для виробництва, економія на витратах із пошуку і підбору працівників, їх перенавчанні та адаптації. Для молодих людей дуальна освіта –

відмінний шанс якомога швидше стати самостійними й легше адаптуватися до дорослого життя. Уже під час навчання вони одержують за свою працю на підприємстві грошову винагороду, а після його закінчення – роботу, до якої добре підготовлені. У виграші залишається і держава, яка ефективно розв’язує завдання підготовки кваліфікованих кадрів для своєї економіки», – компетентно аргументував викладач навчального центру НВ ЗАТ «Електромаш».

Сергій   ЛЕВЧЕНКО.