Про підсумки роботи депутатів Верховної Ради ПМР VI скликання

Упродовж п’яти років (2015–2020) республіканська газета «Гомін» регулярно висвітлювала діяльність вищого законодавчого органу республіки. Читачі один раз на тиждень мали можливість ознайомитися з внесеними депутатами ініціативами, з прийнятими законопроектами.

Завершуючи роботу Верховної Ради VI скликання, депутати підбили підсумки насиченої та плідної роботи, спрямованої на створення комфортного і гідного життя придністровців. Ми продовжуємо публікацію деяких із них.

На сайті Верховної Ради ПМР повідомляється, що Комітет з громадських об’єднань, спорту, інформаційної та молодіжної політики, щоб забезпечити прозорість діяльності організацій, які фінансуються з-за кордону, в березні 2018 року ініціював ухвалення Закону «Про некомерційні організації». Ним встановлено заборону на участь у політичній діяльності на території ПМР некомерційним організаціям, які отримують кошти та інше майно від іноземних джерел. У новій редакції Закону «Про некомерційні організації» конкретно обмовляється те, що не стосується політичної діяльності, зокрема, діяльність у галузі науки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, соціальної підтримки та захисту громадян, створення нових робочих місць, захисту материнства і дитинства.

Депутати Верховної Ради Ігор Буга, Павло Шинкарюк та Андрій Сафонов виступили з ініціативою прийняття Закону «Про Громадську палату». В ухваленому законі закріплено порядок створення, функціонування та діяльності цього інституту громадянського суспільства. Зокрема, Громадська палата покликана забезпечувати взаємодію громадян, громадських об’єднань, професійних спілок, творчих спілок, об’єднань роботодавців та їх асоціацій, а також інших некомерційних організацій, створених для представлення та захисту інтересів професійних і соціальних груп, з органами державної влади. Крім того, її створення спрямоване на здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У прийнятих Верховною Радою VI скликання поправках до Закону «Про свободу совісті та про релігійні об’єднання» встановлено перелік місць, у яких можливе здійснення богослужінь, інших релігійних обрядів і церемоній, а також поширення релігійної літератури та предметів релігійного призначення. Закріплено поняття «місіонерська, проповідницька діяльність». Визначено місця, в яких можна здійснювати подібний вид діяльності.

Голова Комітету з громадських об’єднань, спорту, інформаційної та молодіжної політики депутат Верховної Ради Ігор Буга ініціював прийняття Закону «Про збори, мітинги, демонстрації, вуличні ходи та пікетування». У документі регламентована діяльність державної адміністрації населеного пункту, на території якого планується проведення публічного заходу. Також закріплені права й обов’язки організаторів та учасників таких публічних подій, як збори, мітинги, демонстрації, ходи та пікетування.

До Закону «Про дотримання спокою громадян і тиші» у 2016 році були внесені зміни та доповнення. Ініціаторами цього виступили парламентарі Ігор Буга, Андрій Сафонов та Павло Шинкарюк. Закон обмежує проведення ремонтних робіт і перебудови приміщень такими часовими рамками: з 13:00 до 15:00 необхідно дотримуватися тиші в будні дні та в суботу. Не допускається порушення спокою громадян і тиші у вихідний день (неділя) та у встановлені чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки неробочі святкові та додаткові вихідні дні.

У квітні 2017 року Комітет став ініціатором внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу ПМР. Прийнятим законом набуває чинності новий вид кримінальної відповідальності – за схиляння до самогубства та примушення до вчинення самогубства.

З метою підвищення рівня захисту дітей та молоді від протиправної інформації, поширюваної за допомогою мережі Інтернет, у жовтні 2019 року депутати Ігор Буга, Руслан Гарєєв, Андрій Сафонов та Павло Шинкарюк ініціювали внесення доповнень до Закону «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров’ю та розвитку» та до Закону «Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації». Ресурси, що поширюють інформацію, яка спонукає до заподіяння шкоди життю і здоров’ю, тепер заносяться до певного реєстру. Доступ до протиправної інформації блокується.

На молодіжному зльоті, який проводився у квітні 2019 року, його учасники висловили пропозицію про необхідність законодавчо закріпити підвищення граничного віку молоді. Депутат Верховної Ради Ігор Буга ініціював внесення змін до Закону «Про державну молодіжну політику». На законодавчому рівні закріплено, що молоддю (молодими громадянами) необхідно вважати соціально-демографічну групу громадян віком до 35 років. А молодою сім’єю вважається сім’я, якщо вік хоча б одного з подружжя в ній не перевищує 35 років. Ще одне доповнення до цього Закону закріплює можливість при Центральній виборчій комісії, а також при районних та міських виборчкомах створювати громадський дорадчий орган –молодіжні виборчі комісії, що дозволить підвищити рівень електоральної правової культури молоді та рівень її активної свідомої участі у виборчому процесі.

Члени Комітету з громадських об’єднань, спорту, інформаційної та молодіжної політики депутати Ігор Буга, Павло Шинкарюк та Андрій Сафонов виступили ініціаторами внесення доповнень до Закону «Про фізичну культуру і спорт у ПМР». У Придністров’ї відроджено комплекс ГПО («Готовий до праці та оборони»), що діяв за радянських часів.

Таке нововведення сприятиме подальшому розвитку фізичної культури та спорту в республіці та, як наслідок, зміцненню здоров’я наших молодих громадян, їхньому гармонійному і всебічному розвитку. На першому етапі передбачається впровадження здачі комплексу ГПО на рівні організацій загальної та професійної освіти на добровільній основі. Як стимул для занять спортом і здачі комплексу законом пропонується враховувати результати під час вступу молодих громадян до вищих навчальних закладів. Випробування комплексу мають три рівні складності й відповідають золотій, срібній або бронзовій відзнакам.

Олена   ДВОРСЬКА.