Придністров’я — ХХІ століття: регіон випереджального розвитку

У ПДУ ім. Т. Г. Шевченка 18 грудня відбулася науково-практична конференція «Придністров’я –ХХІ століття: регіон випереджального розвитку. Політика інтелектуальної власності університетів: російський і закордонний досвід». Форум був присвячений ювілею республіки, 90-річчю університету, а також 30-річчю Інженерно-технічного інституту (ІТІ). Основною темою онлайн-зустрічі стали проблеми інтелектуальної власності та її значення для розвитку держави.

У конференції взяли участь ректор ПДУ професор Степан Берил, проректор з науково-інноваційної діяльності Ірина Толмачова, директор ІТІ Фелікс Бурменко, генеральний директор заводу «Електромаш» Володимир Трандасир, директор Агентства з інвестицій та розвитку Андрій Бетанов, фахівці Держслужби реєстрації та нотаріату Мін’юсту ПМР, а також інших галузей інтелектуальної діяльності республіки, студенти та викладачі ПДУ.

Відкриваючи форум, Степан Берил підкреслив, що збереження інтелектуальної власності є одним з головних напрямків успішної роботи університету.«На всіх етапах становлення ПДУ як сучасного багатопрофільного класичного університету ми надавали великого значення створенню інтелектуальних ресурсів нашого вишу. У нас працював Центр з інтелектуальної власності. Протягом усіх років становлення університету ми з Республіканським агентством інтелектуальної власності проводили таку роботу. За цей час співробітниками університету практично в усіх структурних підрозділах було створено безліч об’єктів інтелектуальної власності й подано заявки на винаходи, патенти. В арсеналі університету є вищі досягнення і наукові відкриття, які дістали визнання в усьому світі», – сказав він.

«Ця проблема має особливу актуальність, оскільки впровадження інноваційних розробок, нового обладнання та технологій у сучасних умовах дозволяє виходити на ринок збуту», – розвинув тему Володимир Трандасир. Він подякував ПДУ, його керівництву та науково-педагогічному колективу за відмінну підготовку студентів.

Пленарне засідання продовжили виступи його учасників, у яких обговорювалося безліч заходів, спрямованих на підвищення результативності інвестицій, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Було відзначено, що в нинішніх умовах держава повинна спиратися на свої внутрішні ресурси, розвивати науку і промисловість, бути конкурентоспроможною. Отже, одним із головних завдань має бути перетворення результатів наукових досліджень в інновації. У його розв’язанні провідну роль повинен відігравати університет. На сьогодні жодна держава не може розвиватися без потужної бази інтелектуальної власності. Саме наукові відкриття, винаходи та постійна робота в цьому напрямку є умовою економічного зростання країни.

Про інтелектуальну власність у просторі інноваційної економіки розповів Андрій Бетанов. З доповіддю на тему «Інтелектуальна власність ПМР – XXI століття: на рубежі другого і третього десятиліть» виступила начальник відділу реєстрації об’єктів інтелектуальної власності Держслужби реєстрації та нотаріату Мін’юсту Ольга Онопрієнко. Своїми дослідженнями в галузі управління інтелектуальною власністю в ПДУ та реалізації політики з управління інтелектуальною власністю в університеті поділився Фелікс Бурменко.

Завершилася конференція підбиттям підсумків і прийняттям рішення, в якому зазначено: «На сьогодні досвід розвитку економік провідних країн світу показує особливе значення інтелектуальної власності як ключового інструмента для забезпечення постійного економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів різного ієрархічного рівня в усіх галузях життєдіяльності. Інтелектуальна власність є динамічною цариною відносин, тісно пов’язаною з технологічними, економічними, політичними й соціальними змінами, які постійно розвиваються. Результати творчої розумової діяльності змістовно і безперервно оновлюють усі сфери функціонування людини та суспільства, в тому числі систему науки, освіти, культури, промисловості, сільського господарства і безпеки життєдіяльності».

Павло   ОСТАПЕНКО.

Фото: з сайту ПДУ iм. Т.Г.Шевченка.

На фото Андрiй Бетанов.