Віхи становлення ПМР

Виконавча влада Придністров’я відзначила 20 січня 30-річчя з дня свого зародження. Саме в цей день, 30 років тому, відбувся III надзвичайний з’їзд народних депутатів ПМРСР усіх рівнів. На ньому були розглянуті питання про суспільно-політичну обстановку в республіці, прийнято низку звернень до Президента і Верховної Ради СРСР, до воїнів Збройних Сил СРСР, що було обумовлено вимогами нормалізації ситуації в регіоні.

Одночасно потрібно було максимально задіяти власні сили, тому основним питанням форуму стало прискорення формування органів виконавчої влади нової держави. У постанові з’їзду Верховній Раді республіки доручалося до 1 лютого 1991-го затвердити структуру, штатний розпис і кошториси витрат органів державного управління, а їх персональний керівний склад представити законодавчому органу Придністров’я для затвер-дження до 10 лютого.

Відповідно до цієї постанови Верховна Рада негайно створила комісію з формування органів державного управління ПМРСР. Як вже зазначалося, головною метою роботи комісії були організаційні заходи щодо створення виконавчих органів державної влади, а також підбір для них персонального складу керівників.

5 березня 1991 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про структуру органів державної влади ПМРСР», згідно з якою були організовані 15 республіканських управлінь: промисловості та енергетики; сільського господарства і переробної промисловості; зв’язку; інформатики та засобів масової інформації; транспорту і доріг; будівництва та архітектури; економіки та фінансів; торгівлі; внутрішніх справ; науки, народної освіти, культури та релігії; охорони здоров’я і спорту; трудових ресурсів і соціального забезпечення; місцевого господарства; матеріально-технічного постачання і ресурсів; охорони природних ресурсів і навколишнього середовища; юстиції. Першим утворилося республіканське управління економіки та фінансів.

26 березня 1991 року був прийнятий закон «Про Уряд ПМРСР». Він проголошував: «Уряд ПМРСР є вищим виконавчо-розпорядчим органом державної влади ПМРСР. Уряд ПМРСР очолює Голова республіки». Це означало, що тоді Ігор Смирнов, обраний на першому засіданні Верховної Ради Придністров’я Головою республіки, за своїм статусом повинен був поєднувати функції Президента і Глави Уряду.

Оскільки наша республіка створювалася «з нуля», у формуванні органів управління державою тривав поступовий процес відмежування від РСР Молдова як вже існуючого державного утворення. Вперше закріпився статус республіканських органів управління не тільки таких, що безпосередньо здійснюють керівництво підвідомчими підприємствами, установами та організаціями, а й як правонаступників власності Республіки Молдова, розташованої на території Придністров’я, а точніше – власності Радянського Союзу, з якого Придністров’я юридично не виходило ніколи.

У липні 1992 року управління дістали статус міністерств. Це наділило їх більш широким колом повноважень і обов’язків. З упровадженням посади Президента в грудні 1991-го Уряд очолив Президент ПМР.

Надалі структура органів виконавчої влади та перелік відомств неодноразово переглядалися. У 2000 – 2011 роках в Конституції ПМР взагалі не згадувалося слово «уряд», цей орган мав назву «Кабінет міністрів». Інститут уряду та посаду його голови знову було впроваджено 1 січня 2012-го, відповідно до поправок, внесених у Конституцію республіки у червні 2011 року.

Таким чином, можна констатувати, що саме до середини 1991 року органи виконавчої влади Придністров’я були сформовані й почали беззавітно і продуктивно працювати на благо рідної республіки.

Iгор   ШЕВЧЕНКО.

Фото з доступних джерел.