Звіти й вибори – на старт!

Голова Федерації профспілок Придністров’я (ФПП) Віктор Iванченков через газету «Профспілки Придністров’я» звернувся з відкритим листом до членів профспілкових організацій республіки з ємкою та недвозначною назвою: «Звіти та вибори – на старт». «Черговий термін повноважень виборних профспілкових органів усіх рівнів профспілок ПМР підходить до завершення, – заявив він. – Уже почалася нова звітно-виборна кампанія».

Звіти й вибори у профспілкових організаціях покликані визначити, в якій мірі тому чи іншому профспілковому органу вдалося мобілізувати зусилля членів профспілки для реалізації основних цілей та завдань і визначити основні напрямки своєї діяльності на наступний період. А ще необхідно врахувати, що вони проводяться послідовно по вертикалі знизу – вгору:

– першими звітують і обираються профгрупорги;

– потім настає черга цехових комітетів (профбюро);

– далі слідують профспілкові комітети первинних організацій;

– за ними настає черга міських (районних) об’єднань профспілок;

– їх змінюють звіти/вибори в територіальних, республіканських галузевих об’єднаннях профспілок;

– закінчується кампанія проведенням з’їзду ФПП.

Цей порядок дає можливість усім членам профспілок взяти участь в аналізі виконання по-ставлених раніше завдань, оцінити діяльність профоргану і лідера профорганізації, зрозуміти пріоритети діяльності організації, визначити її стратегічні цілі.

Наступна звітно-виборна кампанія відбудеться в складних соціально-економічних умовах. Тому на центральному місці буде питання реалізації захисної функції профспілок. Серйозному критичному аналізу піддаватиметься робота щодо подальшого розвитку системи соціального партнерства між профспілками та роботодавцями як оптимального механізму з регулювання соціально-трудових відносин, а також зміст і хід виконання колективних договорів, що укладаються на підприємствах і в організаціях. Вимагає осмислення і робота зі створення безпечних і сприятливих умов праці для членів профспілки.

Віктор Іванченков рекомендує профорганізації республіки звернути особливу увагу на правильність і раціональність витрачання профспілкового бюджету і вдосконалення профспіл-кової структури. Не менш важливим є питання єдності та солідарності профспілкового руху, оскільки профспілки сильні тільки тоді, коли вони єдині й консолідовані. «Вибори профспілкових органів повинні сприяти тому, – підкреслює він, –щоб до складу комітетів обиралися компетентні, ініціативні та авторитетні особистості високих моральних якостей, здатні захищати інтереси людей».

Голова ФПП пропонує в період проведення звітів і виборів створити такі умови в колективах, щоб профспілкові збори або конференції відбувалися в обстановці гласності та вільного обговорення всіх актуальних питань. За підсумками проведення звітно-виборних зборів профгрупорги та цехові комітети/профбюро оформляють відповідні документи та приймають необхідні рішення.

На закінчення листа Віктор Іванченков підкреслив, що в ході наступних зборів, конференцій та з’їздів усім доведеться докласти максимум зусиль для того, щоб звіти й вибори у профспілкових органах відбулися під знаком підвищення авторитету і ролі профспілок у житті республіки. «Отже, ми відкриваємо спеціальний розділ у газеті «Профспілки Придністров’я», в якому цілеспрямовано публікуватимуться методичні рекомендації з проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях ПМР. Сподіваємося, що такі роз’яснення та зразки деяких матеріалів допоможуть головам організацій профспілки та профспілковому активу більш організовано й ефективно провести звіти й вибори у своїх організаціях», – пояснив він усім членам профспілкового руху республіки.

Павло   ОСТАПЕНКО.