В дні травневі, мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень, Ми щороку зустрічаєм свято – Перемоги радісної день

Зенітка

Сидить дiд Свирид на колодках. Сидить, стружить верболозину.

– Як дiла, дiдусю?

Драстуйте!

– Драстуйте! Дiла? Дiла – нiчого! Дiла, як казали отi песиголовцi, – гут!

– I по-нiмецькому, дiдусю, навчились?

– Атож. У соприкосновенiї з ворогом був, – от i навчився.

– I довго, дiдусю, соприкасалися?

– Та не так, щоб й довго, а проте троє й од мене «у соприкосновенiє з землею» пiшли. Загребли трьох отам на вигонi… I могилу вони були насипали й хреста поставили: так як нашi оце повернулись, я й хреста порубав i могилу по вiтру розвiяв… Щоб i слiду од поганi не було.

– …Розказати, кажете? Ну, слухайте.

…Наближалися фашисти; знелюднiло наше село. Кiлька старих бабiв тiльки й лишилося. Опинився й я по той бiк рiчки, в лiсi, у партизанах. Обiда хлопцям варив, конi пас. Та й закортiло менi подивитися, хто ж у моїй хатi за хазяїна тепер править, бо одинцем я жив, один, як палець. От одного разу пiдiйшов я до рiчки, як уже добре смерклось, витяг з очерету човна, сiв, поплив та й висадився десантом у себе ж таки в березi. Висадився десантом, а потiм перебiжками, перебiжками помiж соняшниками, та за хлiвом у лопухах i замаскувався.

Замаскувався i сидю. А в хатi, бачу, свiтло горить, гомонять, чую, дехто спiвати зривається. Я сидю, чекаю: хай, думаю собi, як поснуть, тодi вже я прийму рiшенiє. Довгенько довелось чекати. Коли ось дверi на ганок – рип! – виходять троє: двоє, чую, фашисти, а третiй Панько Нужник, – за старосту вони його призначили. Батько його крамничку в нас держав, а воно, сопливе, виплакало, щоб його в колгосп прийняли. А тепер, бач, ста-а-ро-ста! Вийшли й прямують до хлiва. А в хлiвi в мене на горищi трохи сiна було… Так ото Панько їх туди ночувати веде, бо в хатi душно.

Полiзли вони на горище, полягали. Чую, – хропуть. Я з лопухiв потихесеньку, навшпиньки, у хлiв. У руках у мене вила-трiйчата залiзнi. Я розмахуюсь та крiзь лiсу вилами – раз, два, три!

Як заверещать вони там, як закричать:

– Вас iст дас?

А Нужник:

– О, рятуйте! Хтось iз землi з зенiтки б’є!

Ага, думаю, сукинi ви сини, уже мої вила вам за зенiтку здаються, почекайте, ще не те буде. Та з тим знову перебiжками у берег, на човна й на той бiк. За три днi поздихали вони всi троє: так переказували потiм iз села. Я їм вилами животи попротикав. Отаке моє з ворогом соприкосновенiє.

– Скiльки ж вам, дiду, лiт?

– Та хто зна! Чи сiмдесят дев’ять, чи вiсiмдесят дев’ять? Хiба їх полiчиш? Знаю, що дев’ять, а яких саме, уже й не скажу.

– I ото ви не побоялись, – один на трьох?

– Побоявся? Та, чоловiче божий, вiйна – це ж моє рiдне дєло. Я ж увесь свiй вiк воювався з… бабою. Лукерки моєї не знали? Хiба ж такi страженiя були, як з отими поганцями на горищi! Та я їх, як щурят, подавив! А покiйниця моя – хай царствує! – та вона б сама на дивiзiю з рогачем пiшла! На що ми з кумом – царство йому теж небесне! – було вдвох… та куди там! Сидю було я пiд повiткою, зубцi до грабель тешу, а вона вийде на ганок та як стрельне:

– Свириде!

Вiрите, сокира в мене в руках сама собi тiльки – стриб! стриб! стриб! Як на теперiшню технiку, так чиста тобi «катюша». З нею я так напрактикувався, що нiяка вiйна менi анi пiд шапку. Наступати на Лукерку, щоправда, я не наступав, бiльше одбивав атаки, а воюватися доводилось мало не щодня..

Одного разу, в недiлю, ми з кумом, ще й на достойне не дзвонили, не видержали: хильнули. I добренько-таки хильнули. Коли ось Лукерка з церкви!

– Держись, – кажу, – куме, битва буде! Якщо поодинцi, – будемо битi. Давай згуртуємось у вiйськове соєдiнєнiє, бо iнакше розгром. Перемеле живу силу й технiку! Утворили ми соєдiнєнiє. Тiльки-но вона на ганок, я зразу вродi як на «ура»:

– Що це ти по церквах до полудня товчешся?! Пiп медом частує, чи що?

А кум з правого флангу заходить. Але тут у нас обшибка органiзацiйна вийшла: рогачiв ми не поховали. Ех! —вона за рогача i в контратаку! Прорвала фронт. Ми з кумом на заранi пiдготованi позицiї – в погрiбник. Опорний, вродi пункт.

Уже й пироги похололи, а вона все в погрiбнику в окруженiї держить. Сидю я за дiжкою з сирiвцем, куняю.

Кум i каже:

– Як знаєш, – каже, – Свириде, а я до своїх пробиватися буду. У моєї Христi теж сьогоднi пироги.

– Дивись, – кажу, – куме, тобi виднiше. А краще не ризикувати завидна, хай як смеркне.

– Що ти, Свириде, як смеркне? Та якi ж смерком пироги?

Перехрестився кум i рвонув в Н-ському направлєнiї. I таки пробився в расположенiє своєї Христi. Щоправда, рогачем його таки контузило, але з нiг не збило!

А я аж до вечора в окруженiї за дiжкою з сирiвцем просидiв. Тiльки ввечерi уласкавилась трохи Лукерка; пiдходить, одчиняє погрiбника:

– Сидиш? – каже.

– Сидю! – кажу.

– Iди ж хоч галушок попоїж, а то охлянеш!

– Кинь, – кажу, – рогача, тодi вийду!

Бойова була покiйниця!

Було з нею й стратегiї, й тактики. Де ми з кумом тiльки не маскувались: i в картоплиннi, i в коноплях. Та обнаружить було враз! Обнаружить – i витiснить! Та тiснить було аж до водяного рубежа, до рiчки. А ми з кумом плавати не вмiли, стоїмо у водяному рубежi на дистанцiю, щоб рогачем не дiстало. Стоїмо, мокнемо.

А вона:

– Мокнете?! Мокнiть, iродовi душi, я з вас конопель натiпаю!

Та пiсля такої практики менi з отими гнидяними хрицями й робити не було чого. Шкода – кума нема: ми б з ним у соєдiнєнiї не те б показали.

Кум i льотчик крiпкий був. Ас! Трусимо ми якось кислицi з кумом. Повилазили на дерево й трусимо. А кислиця висока була, розложиста. Фашисти, клятi, зрубали її. Лукерка в пелену кислицi збирає. Трусили, трусили, – ке, думаємо, закуримо. Люльки в зуби, кум огню креше…

Коли це знову як бахне:

– Знову за люльки! Так ми з кумом, як стiй, з кислицi у пiке. Кум таки приземлився, хоч i скапотував, а я з пiке – в штопор, iз штопора не вийшов, протаранив Лукерцi спiдницю й урiзавсь у землю! За пiвгодини тiльки очунявся, клiпнув очима, дивлюсь: лiворуч стоїть кум, аварiю зачухує, праворуч Лукерка з цеберкою води.

Ворухнувсь – рулi повороту нi в руках, нi в ногах не дєйствують, кабiна й увесь фюзеляж мокрi-мокрiсiнькi…

– Живий, слава богу! – кум каже.

А Лукерка:

– Був би, – каже, – вiн живий, якби не моя кубова спiдниця! Хай скаже спасибi спiдницi, що затримала, – угруз би був у землю по самiсiнький руль глибини! Ех, льотчики, – каже, – молодчики!

А ви кажете, чи не злякався я трьох гiтлерiвцiв!

Пiсля такої практики?! Таке й вигадаєте!

– А що тепер поробляєте, дiдусю?

– Прийшли нашi, – я демобiлiзувався. Дуже швидко нiмцi тiкають, не наздожену.

Хай уже молодшi гонять. А я оце дiтлахам у дитячий садок пищики роблю. Такi ж утiшненькi дiтоньки! Та колгоспну череду з евакуацiї виглядаю. Треба випасати, треба вiдбудовувати пiсля нiмецької поганi. Ех, кума б оце менi, ми б оце удвох… Хочете, може, «зенiтку» мою побачити? Ось вона! I погладив нiжно дiд Свирид свої вила-трiйчата…

Остап  ВИШНЯ,

1944 рік.

Салюти миру

В дні травневі, мріями багаті,

Коли щастя хлюпає з пісень,

Ми щороку зустрічаєм свято –

Перемоги радісної день.

І встають у пам’яті дороги,

Ті, що довелося нам пройти,

Щоб багряний прапор Перемоги

Над рейхстагом гордо піднести.

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

                Василь   СИМОНЕНКО.

Пастораль ХХ сторіччя

Як їх зносили з поля!

Набрякли від крові рядна.

Троє їх, пастушків. Павло, Сашко і Степан.

Розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна

Вже не виведе з горя отих матерів.

А степам

Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати,

Те покиддя війни на грузьких слідах череди.

Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти,

Голуб’ята, анциболи, хоч не роди!

Їх рвонуло навідліг. І бризнуло кров’ю в багаття.

І несли їх діди, яким не хотілося жить.

Під горою стояла вагітна, як поле, мати.

І кричала та мати:

– Хоч личко його покажіть!

Личка вже не було. Кісточками, омитими кров’ю,

Осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць.

Гарні діти були. Козацького доброго крою.

Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць.

Вечір був. І цвіли під вікнами мальви.

Попід руки держала отих матерів рідня.

А одна розродилась, і стала ушосте – мати.

А один був живий. Він умер наступного дня.

 

* * *

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубило зорі в гороскопі

моє дитинство, вбите на війні.

Лилась пожежі вулканічна лава,

стояли в сивих кратерах сади.

І захлиналась наша переправа

шаленим шквалом полум’я й води.

Був білий світ не білий вже, а чорний.

Вогненна ніч присвічувала дню.

І той окопчик – як підводний човен

у морі диму, жаху і вогню.

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –

кривавий світ, обвуглена зоря!

А я писала мало не осколком

великі букви, щойно з букваря.

Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,

в казки літать на крилах палітур.

А я писала вірші про фугаси,

а я вже смерть побачила впритул.

О перший біль тих не дитячих вражень,

який він слід на серці залиша!

Як невимовне віршами не скажеш,

чи не німою зробиться душа?!

Душа в словах – як море в перископі,

І спомин той – як відсвіт на чолі…

Мій перший вірш написаний в окопі.

Він друкувався просто на землі.

Ліна КОСТЕНКО.

День Перемоги

Ярами бурими, гнідими

Тумани впали, поповзли,

Німотні тіні заходили

Сліпого попелу й золи.

Який поріг? Нема порога.

Де родовід? – не доведу.

Цілує тихо Перемога

Губами білими Вдову.

А горе горя ще народить,

В порожній вигляне рукав:

Стоїть народ мій і народи

Із похоронкою в руках.

Лежать руйновища, затихли,

Зозулі лет – ні в тих, ні в сих.

Земля – могила для загиблих.

Земля – землянка для живих.

І лиш сльоза з пожеж іржава

Таку ж іржаву доганя –

До смерті стомлена держава

У плуг корівку запряга.

Народ піврукий і півногий

Пита – кого? чого – пита?

Вдова цілує Перемогу

У перепалені вуста…

Погиб народ. Не стало знаку.

Одна ознака – був такий.

Під мерехтінням Зодіаку

Вербові капці і ложки.

І тут, коли, коли вже мурі

На нас дивилися віки –

В дитдомі, в гільзі, у латурі

Народ нам зав’язав пупки:

Малі-маленькі – більші-менші,

Дезинфіковані вапном, –

Так стали ми, народоперші,

Його незаскленим вікном.

Тотальної погуби-згуби

Ребристе в лишаях дитя.

І цілували наші губи

Вдова-Любов, Вдова-Життя.

Микола ВIНГРАНОВСЬКИЙ,

1978 рік