Історична дата: Держархіву ПМР – 30 років

Центральний державний архів Придністров’я (ЦДАП) відзначив 30 років своєї діяльності: 6 травня 1991 року був створений Архівний відділ при Уряді ПМРСР. Упродовж трьох десятиліть він неодноразово змінював свою назву. З 19 грудня 2016-го і до нині – це Державна служба управління документацією та архівами ПМР. У фондах Держархіву зберігається понад два мільйони документів.

Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки 6 травня 1991 року був створений Архівний відділ при Уряді Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. З цієї нагоди Президент ПМР Вадим Красносельський надіслав вітання на адресу начальника Держслужби Зінаїди Тодорашко і колективу відомства.

Глава держави підкреслив, що постанова створила основу для формування і розвитку архівної справи в Придністров’ї як суверенній і незалежній державі: «Значення ухваленого в 1991 році рішення важко переоцінити –молода республіка потребувала структури, здатної регламентувати основи комплектування та обліку документів, наявних в архівах, забезпечувати їхнє збереження і порядок використання органами державної влади. Виділення архівної служби в окреме відомство стало важливим кроком на шляху до систематизації та впорядкування системи архівів в Придністров’ї». Президент також додав, що на сьогодні Державна служба управління документацією та архівами забезпечує контроль і облік архівного фонду, регулює та вдосконалює архівну справу в республіці.

Система органів архівної служби складається з апарату Держслужби, двох центральних Держархівів, семи територіальних управлінь документацією та архівами; семи районних і міських державних архівів; семи районних і міських міжвідомчих архівів з особового складу; 25 міжвідомчих архівів з особового складу адміністрацій сіл і селищ, юристів-практиків та саме «Архівів Придністров’я».

Всього у фондах Держархіву зберігається понад два мільйони документів. Тільки в Центральному держархіві постійно знаходиться 56 особистих фондів (у тому числі три сімейних), а це 5 655 одиниць. Серед їх власників – державні та громадські діячі, вчені, керівники виробництв, письменники, поети, журналісти, діячі культури, фізкультури та спорту, козаки Чорноморського козацького війська. У фондах архіву є унікальні документи XIX, XX та XXI століть – понад один мільйон одиниць за 1823-й, 1841–1929, 1944–2019 роки. Це юридичні акти, управлінська документація, результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, містобудівна документація, кіно-, фото-, відео- і фонодокументи, рукописи, малюнки, креслення, щоденники, листування, мемуари, копії архівних документів на правах оригіналів.

Обсяг документів дуже великий, тому Держархів ПМР поставив завдання: створити Страховий фонд республіки в цифровій формі (йдеться про створення електронної бази даних). Ця робота вже успішно ведеться.

Державний архів ПМР відіграє велику роль у збереженні історії нашої республіки – це пам’ять Придністров’я, без якої немає минулого й не буде майбутнього.

На честь 30-річчя від дня утворення відомства для рубрики «Виставковий зал Придністров’я» на сайті архівної служби підготовлено віртуальну виставку «Хранителі пам’яті». На глядачів чекає комплекс цифрованих архівних документів та фотоматеріалів, присвячених будням і святковим дням архівної галузі за минулі 30 років, які відображають передісторію, різні моменти діяльності архівної служби, важливі події в життєдіяльності архівістів.

За часів високих технологій доторкнутися до історії простіше, ніж нам здається. Нині кожен може дізнатися про минуле нашого краю, про героїчних співвітчизників з достовірних, офіційних джерел.

Оксана   КРУК.

Фото: http://gsuda.gospmr.org/