Зберігають історію рідного краю

Республіканська громадська організація «Товариство істориків-архівістів Придністров’я» була заснована 21 травня 1999 року. На сьогодні суспільство стабільно працює і робить успіхи в науково-дослідницькій діяльності та плідно розвиває історичне краєзнавство.

Товариство істориків-архівістів об’єднує на добровільних засадах працівників архівних та наукових установ, музеїв, бібліотек, викладачів історії, аспірантів вищих навчальних закладів, краєзнавців, документознавців, представників засобів масової інформації та інших професій, діяльність яких пов’язана з комплектуванням, зберіганням і використанням матеріалів Архівного фонду ПМР, зі збереженням історико-культурної спадщини народу, з розвитком архівної справи та історичної науки ПМР. Архівна служба Придністров’я виступила ініціатором створення Товариства істориків-архівістів Придністров’я (ТІАП) з метою розвитку історичної науки та архівної справи республіки, об’єднання представників різних галузей і професій, пов’язаних з діяльністю щодо збереження історико-культурного надбання народу Придністров’я і створення умов для інтеграції в міжнародний історико-культурний простір.

Ідея створення організації знайшла широку підтримку з боку керівництва республіки та громадськості. Установча конференція відбулася 21 травня в актовому залі ПДУ імені Т. Г. Шевченка.

Основною формою роботи ТІАП є проведення Придністровських історичних читань (ПІЧ), покликаних поповнити та збагатити знання з історії нашого краю. Проводяться читання фактично щороку у двох формах: міжнародних науково-практичних конференцій, які об’єднують досягнення пошуковців за названими темами, та республіканських конкурсів історичних творів, розрахованих на участь у них молодих придністровців.

Шкільне краєзнавство залучає молодь до творчої діяльності. Крім того, дає можливість виявити всіх, хто цікавиться історією, допомогти їм розкрити свої здібності та вивести на шлях пошуку та досліджень у науці. Таким чином, виявлення юних талантів дає можливість зберегти інтелектуальну еліту держави.

Цікаво, що постійним безумовним лідером в русі відродження шкільного краєзнавства є Григоріопольський район. Декілька років поспіль з ініціативи місцевого відділення ТІАП організовують краєзнавчі читання на загальну тему «Тут мій край, тут я живу». Роботи призерів виконані на документальній основі особистих архівних спогадів та інших джерел, тож відображають історичну пам’ять і позицію автора. Подібні твори стали важливим історичним джерелом для поповнення архівного фонду ПМР. Їхнє завдання і мета – дослідити та ліквідувати «білі плями» в історії Придністров’я.

Наукові матеріали, одержані за підсумками роботи ПІЧ, становлять архівний фонд Товариства істориків-архівістів Придністров’я у складі Архівного фонду держави та зберігаються в Центральному державному архіві ПМР. Доступ до них не обмежений, будь-який громадянин може ознайомитися з ними в читальному залі архіву.

Великою заслугою ТІАП є міжнародне визнання діяльності архівів ПМР. Це створює умови для повноцінного функціонування архівної галузі, визнання даних, що надаються архівними установами, та вільний доступ і одержання ретроспективної інформації архівів інших держав.

Дарина   КУЛАКОВА.

Фото з сайту держархіву.