З сивої давнини

Устим КАРМАЛЮК: iсторична особа та лiтературний герой

Школа, всупереч розхожій думці, повинна не тільки дати учням визначені програмою знання, а і прищепити їм прагнення до подальшого розвитку, навчити знаходити потрібну інформацію, аналізувати

Read more

Особистість князя Олександра Невського

Iсторики Росії вважають князя Олександра Невського національним героєм, істинно християнським правителем, охоронцем православної віри та свободи народу. З раннього дитинства він здобув ґрунтовну всебічну освіту.

Read more